FORFATTER: Karl Andreas Jahr,
...
FORFATTER: Karl Andreas Jahr, redaksjonsleder i Korsets Seier Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Leder
Jo, det er et angrep på religionsfriheten
Del
Arbeiderpartiet foreslår å kutte støtten til religiøse friskoler. Samtidig vil de bevare andre privatskoler.

– Steinerskolen og Montesorriskolen tilbyr et pedagogisk alternativ. Det er noe som kan treffe en bredere gruppe elever. Å tilby Gud eller Allah, slik man gjør på religiøse privatskoler, er ikke sammenliknbart. En kristen skole treffer først og fremst kristne elever. Vi er for pedagogiske alternativer. Men det er ikke et pedagogisk alternativ for eksempel å legge Bibelen ytterligere til grunn.

Det sier Dag Mossige, Arbeiderpartiets gruppeleder i Stavanger, til Vårt Land . Sammen med partikollega Øyvind Jacobsen vil han strupe statlig finansiering til religiøse friskoler. Ifølge han vil det bli mindre ensretting ved å sluse alle barn gjennom enhetsskolen.

Det kan vært lett å forstå utifra en sosialistisk ideologi, men Mossige sørger for å få i pose og sekk. Han vil fortsatt tillate privatskoler, men ikke religiøse. Steinerskolen og Montesorriskolen tilbyr nemlig et «pedagogisk alternativ». Det er vanskelig å forstå noe annet enn at Mossige lar seg forlede av egne politiske antipatier uten å ha vidsyn nok til å se det selv.

Selv gikk jeg på offentlig barne- og ungdomsskole, men kristen skole på videregående. Der møtte jeg åpenbart et pedagogisk alternativ. Det var et sted hvor religion og kristendom ble drøftet både positivt og kritisk.

Det var enighet og uenighet.

Kristne møtte ikke-kristne.

Ulike kirkesamfunn måtte tåle hverandre, og møtte motforestillinger.

I religionstimene og kristendomstimene ble etikk, teologi og tro diskutert heftig - og varte gjerne langt ut i lunsjen etter at timene var ferdig.

Vel, slik opplevde jeg det. Men det stemmer tydeligvis ikke, ifølge Mossige.

– Vår bekymring er at elever på disse skolene risikerer å ikke treffe og bli eksponert for mennesker med andre meninger. Dermed får vi en ensretting på religiøst grunnlag, sier han til Vårt Land .

Ett spørsmål må stilles her: Vet Mossige noe som helst om kristne skoler, som ikke er basert på fordommer?

Og er ikke det å kutte støtten til religiøse skoler i virkeligheten ensretting? Likevel godtar han ikke premisset om at dette er et angrep på religionsfriheten, fordi de ikke forbyr kristne skoler. De bare kutter offentlige midler.

Alle skjønner at man i praksis forbyr kristne skole for alle som ikke er rike. For de fleste vil ikke valget lenger være reelt, noe som vil sørge for massenedleggelse.

Det Mossige heller ikke skjønner er at det er hovedsakelig sekulære sosialdemokrater, som han selv, som står i fare for å vandre i en åletrang meningskorridor i Norge. Jeg derimot vil alltid møte klare motforestillinger via media, idretten, nabolaget, familie og venner.

Mossige kan godta hvilket premiss han vil. Men det er et angrep på religionsfriheten.