Å gå i menighet er sunt for deg
Tross negative enkelttilfeller er forskningen tindrende klar.
Noen i den første venneflokken: Bildet er tatt ca. 1920. Bakerste rekke fra venstre: Anna Skår, Kristine Salvesen, Sina Østrem, Marie Moi, Ingvald Skulevold, Sven Ege, Sven K. Moi. Midterste rekke fra venstre: Severine Ege, Karoline Skulevold, Inger Ege, Anne Moen, Bernt Mageland. Fremste rekke: Gudrun Sirevåg, Alida Skjeggestad, Valborg Moen, Ellen Mageland. Foran: Gerda Moen. Foto: Pinsemenigheten Sion, Moi
Noen i den første venneflokken
...
Noen i den første venneflokken: Bildet er tatt ca. 1920. Bakerste rekke fra venstre: Anna Skår, Kristine Salvesen, Sina Østrem, Marie Moi, Ingvald Skulevold, Sven Ege, Sven K. Moi. Midterste rekke fra venstre: Severine Ege, Karoline Skulevold, Inger Ege, Anne Moen, Bernt Mageland. Fremste rekke: Gudrun Sirevåg, Alida Skjeggestad, Valborg Moen, Ellen Mageland. Foran: Gerda Moen. Foto: Pinsemenigheten Sion, Moi
Leder
Del

«Ønsker du å bevare troen? Hold deg unna menigheten!» sier en kar på sosiale medier. Litt senere følger han opp med «Tror jeg har bevart både meg selv og troen ved å konsentrere meg på Jesus uten støy fra menigheten». Generelt har det vært mange slike kommentarer de siste månedene.

Her kjenner Korsets Seier på et ansvar. Det er naturlig at vi også dekker usunne elementer i menigheter, i håp om å bidra til enda sunnere menigheter og dermed Guds rikes fremmarsj. Frykten vår er likevel å etterlate et negativt, og ikke minst feilaktig, inntrykk av kirken og det kristne fellesskapet.

Hvis du lar blikket ditt vandre noen centimeter til høyre, så ser du en liten notis som påpeker det motsatte: «Færre selvmord blant kirkegjengere». Det er bare ett eksempel. For noen år siden fant forskere ved NTNU i sammenheng mellom aktiv kirkegang og lavere blodtrykk, både hos både kvinner og menn. Rapporten fikk internasjonal oppmerksomhet. Lavere alkoholkonsum og mer stabile familierelasjoner, som ofte skaper usunt stress, ble foreslått som mulige faktorer.

I 2016 rapporterte New York Times om et lignende funn. Forskere ved det prestisjetunge universitet Harvard mente at kirkegjengere levde lenger enn andre. Også de pekte på en jevnt over sunnere livsførsel, både fysisk og mentalt. Alt fra spisevaner til mer stabile relasjoner ble igjen foreslått som mulige forklaringer.

TV-kanalen CNN fulgte opp samme undersøkelse. Deres journalist spurte om ikke negative forestillinger om kirker og menigheter – som fokus på skyld, skam og intoleranse – hadde effekt.

– Våre funn viser at de positive effektene helt klart overskygger de negative effektene du nevner, svarer professor Tyler J. Vanderweele ved Harvard University.

I samme intervju er professor i psykiatri, Dr. Dan German Blazer II ved Duke University, like klar.

– Det er gjort tusener av undersøkelser på religion. Mye er uklart, men unntaket er å gå fast til kristen gudstjeneste. Det har en overveiende positiv effekt på din helse.

Sannheten er at de fleste pastorer og prester er gode, sunne ledere i et trygt, sunt og oppbyggende fellesskap. Noe som samstemmer med vår erfaring i Korsets Seier. Dette påpeker vi ikke for å underminere enkeltopplevelser som tilsier det motsatte. Tvert imot må det tas på det største alvor. Men vi må også kunne si at Bibelen og forskningen er samstemte:

Generelt sett er det godt for deg og meg å gå i menighet.

duke university,menighet,kirkegjenger,kirkeaktive,ntnu,cnn,new york times,psykiatri