Korsets Seiers visjon og behov
Målet er å si noe om menneskeheten slik Apostlenes Gjerninger gjorde. Det klarer vi ikke alene.
FORFATTER: Karl Andreas Jahr, redaksjonsleder i Korsets Seier Foto: Bjørn Olav Hammerstad
FORFATTER: Karl Andreas Jahr,
...
FORFATTER: Karl Andreas Jahr, redaksjonsleder i Korsets Seier Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Leder
Del

Hvis du lar dine øyne vandre over på neste side, altså på vår Kort og godt-spalte, så spør vi om hva som skjer i din menighet. Det bredere spørsmålet er egentlig så enkelt som «Hva skjer?». Hva engasjerer, hva er viktig, hva bør formidles, hvem bør intervjues, hvor bør vi reise?

Korsets Seier var vekkelsens forlengede arm. Tok bygda fyr, billedlig talt, fikk du først høre det i Korsets Seier. Avisen var fortellingen om hva som skjedde fra en by til en annen, fra en landsdel til en annen. Det var nyhetsformidling av det ekstraordinære slaget.

Jeg har aldri hørt dette blitt uttalt, men jeg lurer på om forbildet var Apostlenes Gjerninger. I ettertid gir den oss et rått, herlig og kronologisk inntrykk av kirken og Den hellige ånds spede barndom og vekst rundt Middelhavet. Den gir oss et innblikk av herligheten, men også av menneskeheten. Selv om forfatter Lukas fokuserer på vekst og misjon - samt Paulus sin juridiske kamp mot Rom, viser den også apostler som krangler - og deretter går hvert til sitt. Den viser en dyp teologisk uenighet, som de til slutt finner ut av. Den viser menneskelig smålighet og feilbarlighet i den tragiske historien om Ananias og Saffira. I historien om kirkens første martyr Stefanus møter vi vekkelsens og lydighetens kostnad, noe som er like aktuelt i verden i dag.

Blikket er hovedsakelig på vekkelse og Guds kraft. Der ligger fokuset. Men samtidig viser Apostlenes Gjerninger og resten av Bibelen oss en oppriktig helhet, noe i hvert fall jeg setter pris og ønsker å ha som forbilde – som menneske og profesjonell i Korsets Seier. Det er ikke bare Guds ord, men Guds ord om menneskeheten. Om deg og meg.

Skal vi i Korsets Seier kunne si noe om menneskeheten, eller i det minste Pinse-Norge og Kristen-Norge, så trenger vi hjelp av våre venner i dere. Du. Deg. Til sammen er vi oss.

Alle er velkomne til å sende tips og tanker til e-postadressen på siden til høyre: post@k-s.no. Eller du kan sende til meg på karl@k-s.no eller en annen journalist hos oss.

Vi trenger deg, ditt blikk, din stemme!

stefanus,saffira,ananias,guds kraft,pinsenorge,kristennorge,journalist,middelhavet,paulus,apostlenes gjerninger,rom,ananias og saffira