Velkommen til jungelen
Pandemi eller ei – nytilflyttede studenter er i særlig behov for et kristent fellesskap.
SÅRBAR STUDIETID: Fellesskap for kristne studenter er nøkkel i en sårbar tid for troen, mener Karl Andreas Jahr. Foto: iStockphoto
SÅRBAR STUDIETID: Fellesskap f
...
SÅRBAR STUDIETID: Fellesskap for kristne studenter er nøkkel i en sårbar tid for troen, mener Karl Andreas Jahr. Foto: iStockphoto
Leder
Del

– Mitt inntrykk er at mange kristne studenter får en aha-opplevelse tidlig i studiet, kanskje allerede første forelesning. De kan for eksempel oppleve at foreleser snakker nedsettende om troen deres, eller at den er uforenlig med studiet de går på.

Det sa generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, eller bare Laget, Karl-Johan Kjøde for ganske nøyaktig ett år siden til Khrono, en nyhetsavis som dekker høyere utdanning og forskning.

I august i fjor var det først Dagen som omtalte en undersøkelse, utført av nettopp Laget. Der fortalte kristne studenter om vansker med å være åpen om sin tro på studiestedet – i studentmiljøet.

For Kjøde var ikke det overraskende. Det samstemte med det han selv har sett:

– Jeg husket godt nedstemtheten som kom over meg første gang jeg innså hvor mange av mine troende venner fra barne- og ungdomsårene som ikke kom til å kalle seg kristen etter hvert. Noen skulle komme til å markere sin motstand mot evangeliet de en gang så frimodig bekjente seg til. Personlig erfaring, supplert av en håndfull studier, tegner opp et tydelig bilde av når i livet dette trosskiftet ofte inntreffer, nemlig i studietiden.

Studietiden er en sårbar tid for troen. Nå skal den stå på egne ben – og forhåpentligvis gå på vannet. Hele mennesket – ånd, sjel og kropp – vil testes og prøves. Derfor har mange kirker og menigheter, sammen og hver for seg, tatt grep for å nå nye studenter. Eksempelvis arrangeres det felleskirkelige arrangementet «Velkommen til Oslo» i en park årlig midt i hovedstaden. Noe av poenget er å vise frem floraen av byens menigheter.

Koronavirusets gjenoppstandelse har naturlig nok ført til at slike arrangement kanselleres. Den fuktige fadderuken overlever, om ikke i beste velgående, så tilnærmet.

Vi skal ikke tegne noe skremmebilde. Studietiden er en fantastisk tid for mange. Men som Paulus forklarer til romerne, så har troen også en skjørhet og sårbarhet over seg: «For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp – hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet.»

Det er her fellesskapet er en nøkkel. Og fellesskapet må finne måter å proaktivt forme mennesket i disse formbare årene. Selv under en pandemi.

karl andreas jahr,student,studietid,Norges Kristelige Student- og Skolelag,karl-johan kjøde,nkss,romerne,paulus,pandemi,korona