Fellesskap i fare
Hjemmekontor og videolink har fungert overraskende bra både kirkelandskapet og resten av Norge. Det bør gjøre oss litt mistenksomme.
FORFATTER: Karl Andreas Jahr, fungerende utgavesjef i Korsets Seier
FORFATTER: Karl Andreas Jahr,
...
FORFATTER: Karl Andreas Jahr, fungerende utgavesjef i Korsets Seier
Leder
Del

For to uker reiste vi til pinsemenigheten Filadelfia Vestby for å rapportere om kristne fellesskap som er i ferd med samles igjen. Selv om visse koronatiltak fortsatt gjennomføres, som én meters av stand mellom deltakerne, er kirke-Norge og Norge generelt i ferd med å normaliseres.

Spørsmålet nå er om Norge vil reverseres tilbake til slik alt var før korona. Sannsynligvis ikke. Nylig varslet Telenor sine ansatte om at de ikke trenger møte fysisk på jobb i fremtiden. Konsernsjef Sigve Brekke er svært fornøyd med hvordan hjemmekontor har fungert, så fra nå kan de ansatte selv bestemme arbeidssted.

Jeg kan heller ikke si meg helt uenig. I Dagen og Korsets Seier måtte vi i hu og hast flytte avisproduksjonen fra kontoret til våre egne hjem. Grafikerne måtte rive med seg stasjonere pcer og servere. Resten måtte også drasse med seg det aller nødvendigste. Deretter måtte vi planlegge og sette opp et nettbasert system. Hvordan kunne vi holde god nok kontakt, diskutere artikler, intervjuobjekter, vinklinger og alt sånt? Og hva med den svære tavla som har fungert som en bærebjelke i sikkert 30 år? På tavla henger vi opp alle ferdige artikler etter sidetall og det hele gir oss en utmerket oversikt over ukens avis.

Samme erfaring har en rekke menigheter hatt. Videooverføringer har fungert godt, kanskje bedre enn forventet. Blant annet rapporterer mange menigheter om at man har nådd flere mennesker enn normalt. Det er også mye fint å si om kristne tv-kanaler og aviser, men det er ikke et fullgodt fellesskap.

For oss i Korsets Seier er det viktig å ikke være automatisk imot utvikling og teknologiske nyvinninger. Tekst og bilde kan være et fint substitutt der direkte kontakt ikke er mulig. Men alt som nedvurderer fellesskapets status som viktig, er vi skeptiske til. Det er fordi Bibelen snakker så mye om fellesskapet eller Kristi kropp eller brud. Kjære bibelske konsepter har mange navn.

«Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget», men enhver må også ha de andres gagn for øye,» skriver apostelen Paulus i et brev til menigheten i Filippi, en stor by i den romerske provinsen Makedonia.

Lærevillige, lydhøre, nære, åpne egenskaper må slipes i fellesskapet. Det inkluderer å takle motbør, enigheter og dårlig kjemi.

teknologi,nyvinning,fellesskap,kirke,menighet,korona,video,online,filadelfia vestby,avis,tv