Kommentarfeltet viser kristenfolket som folk flest
Er det godt nok?
FORFATTER: Karl Andreas Jahr, redaksjonsleder i Korsets Seier Foto: Bjørn Olav Hammerstad
FORFATTER: Karl Andreas Jahr,
...
FORFATTER: Karl Andreas Jahr, redaksjonsleder i Korsets Seier Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Leder
Del

Både i sosiale og profesjonelle lag tar jeg kommentarfeltet i forsvar. Da snakker jeg gjerne pompøst om en ytterligere demokratisering av samfunnet, som gjerne irriterer eliten og keisere med nye klær, men er et gode for folk flest. Nå kan alle delta og ventilere i samfunnsdebatten.

Idealet har dessverre falmet med årene. Derfor har Per Eivind Kvammen, pastor i Sentrumkirken Sandnes, også rett da han på forrige ukes bakside markerte at han blir flau over kommentarfelt i kristen media . For pinsepastoren er ikke problemet manglende tydelighet, frimodighet eller oppriktighet - idealer i norsk lavkirkelighet. Det er noe annet.

Da apostelen Paulus beskrev Åndens frukter til galaterne i dagens tyrkiske innland nevnte han noen ord; kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. For meg virket dette litt halvferdig. Instinktivt ville jeg løftet frem frimodig kompromissløshet som et mye viktigere ideal. Selvsagt bør vi oppføre oss, men det viktigste må vel være å stå urokkelig.

I samme brev og avsnitt beskriver Paulus kjødets gjerninger. Der nevnes ikke bare hor, trolldom, og avgudsdyrkelse. Han nevner også fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter og splittelser. Paulus bruker 15 ord for å beskrive kjødets gjerninger. Syv av dem handler om en mellommenneskelig tone.

Samlet sett kan det virke som at Paulus er vel så opptatt av HVORDAN som HVA. Kristenlivet handler visstnok ikke bare om målet, men vel så mye middelet.

Kvammen står imidlertid i fare for å svartmale. I mine åtte år med ansvar for sosiale medier i Korsets Seier, har jeg observert mange fine samtaler og respektfull både enighet og uenighet. Derimot har Kvammen rett i at kommentarfeltene ikke lenger er for alle, men for et ganske smalt segment som trives når tonen hardner til.

«Bedre enn sitt rykte», konkluderte likevel kommentarfeltforsker Karoline Andrea Ihlebæk for noen år siden. Hun føyer til at «Det er en verdi i seg selv at det finnes en arena for en bred og folkelig debatt med lav terskel», selv om «særlig kvinnene har falt av».

Foreløpig viser ikke våre kommentarfelt kristenfolket som et annet folk, men som folk flest.

paywall
kommentarfelt,kommentar,sosiale medier,galaterbrevet,galatia,tyrkia,bysantinerne,åndens frukter,kjødets frukter,karoline andrea ihlebæk,paulus,apostel