Der tenåringer og pensjonister forenes
Vi i mellom bør se til dem som forbilder.
FORFATTER: Karl Andreas Jahr, redaksjonsleder i Korsets Seier Foto: Bjørn Olav Hammerstad
FORFATTER: Karl Andreas Jahr,
...
FORFATTER: Karl Andreas Jahr, redaksjonsleder i Korsets Seier Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Leder
Del

Jeg ble litt imponert over Åge Åleskjær, både da jeg leste artikkelen og hørte Deborah fortelle. Samme følelsen fikk jeg nylig etter å ha intervjuet Gunnar Jeppestøl, som gikk av som pastor i Filadelfia Vennesla.

Som journalist setter man pris på å møte den type åpenhet, velvillighet og ydmykhet – noe som jeg synes å gjenkjenne blant pensjonister. Det er i så fall lett å forstå. Journalister og pressen er mer brysomme når man har ansvar for en virksomhet.

Den transparante, avslappede holdningen minner faktisk om tenåringer. Som en slags avsluttet forbilledlig sirkel. Tenåringer brenner ofte inne med et radikalt budskap samt å fortelle om sitt liv. I intervjusituasjoner er det lett å merke seg hvor mye de har på hjertet. De vil bli hørt.

Dette ser ut til å lukke seg utover 20-årene. Konsekvenstenkningen kommer sigende, dessverre. Som KS har skrevet om tidligere så får vi jevnlig spørsmål å slette artikler fra unge jobbsøkere som tidligere har blitt intervjuet.

Heldigvis skjer det noe når mennesket går gjennom 60 eller 70 vintre. På ny får vi i offentligheten ta del i deres selvrefleksjon, noe som er enormt berikende. Jeg har ofte lurt på hvorfor dette skjer. Kanskje det er fordi karrieren er på hell? Prisen for å fortelle er mindre, og det hopes opp med livserfaring.

Min egen farfar, Karl Harry Jahr, delte mer om sin barndom og generelt mer åpent de siste ti årene av sitt liv enn han noensinne gjorde ellers. Og det var en berikelse. Jeg mistenker at han tidligere kan ha tenkt at disse historiene, erfaringene og påfølgende råd var irrelevante for barnebarna. Ja, kanskje til og med skammelige i noen tilfeller. Men ved livets solnedgang fikk det heller briste eller bære.

Arbeidslivsforskning legger mer og mer vekt på å bevare arbeidskompetansen til de eldre, for eksempel i mentorordninger med yngre arbeidstagere. I en Fafo-rapport, gjort av Anne Inga Hilsen for St. Olavs Hospital i 2016, fortalte en pensjonert lege at «Det er en del fordeler med å kunne gå inn i situasjoner, og ganske komplekse situasjoner, uten at det kreves all verdens forberedelser fordi vi har en del erfaring å flyte på da. Og vi blir ikke… så lett vippet av pinnen. (….) Og det er sånn kompetanse som kanskje er litt taus eller den er vanskelig å beskrive. Ganske vanskelig å oppøve. Men det er sånn som i beste fall kommer med alderen, med alderen og erfaringen”.

Lege eller pastor. Sykehus eller kirke. Kristen eller ei. Dette bør være relevant for troende.

Det poengterte den eldre apostelen Paulus til unge Timoteus da han advarte om at i de siste tider skal de unge være brautende, hovmodige og ulydige mot sine foreldre.

paywall
paywall
åge åleskjær,oks,oslo kristne senter,gunnar jeppestøl,filadelfia vennesla,lederrådet,kontaktutvalg,anne inga hilsen,st. olavs hospital,timoteus,paulus,apostel