La livet i sin skjøreste utgave være trygt i vårt land!   
Politiske partier vil utvide grensen for selvbestemt abort. Det vil vi advare imot.
Ola Didrik Saugstad: «Fostre og barn, er blitt en vare, det perfekte dyrkes.» Foto: Adobe Stock
Ola Didrik Saugstad: «Fostre o
...
Ola Didrik Saugstad: «Fostre og barn, er blitt en vare, det perfekte dyrkes.» Foto: Adobe Stock
Kirkeledere
Del

Det er med økende uro og bekymring vi ser at politiske partier utvider grensen for selvbestemt abort. Snart er grensa satt på et nivå der fosteret kunne ha overlevd utenfor mors mage. I følge helsedirektoratet: Normalt vil fosteret måtte ansees levedyktig rundt utgangen av 22. svangerskapsuke (§ 18. Fosterets levedyktighet - Helsedirektoratet)

Nå sist på landsmøtet vedtok SV å gå inn for selvbestemt abort fram til uke 22. Fra før har partiet Rødt vedtatt det samme. Arbeiderpartiet, Venstre og MDG har gått inn for selvbestemt abort til uke 18 på sine landsmøter denne våren.

Vi liker å hevde at vi bor i et land som setter menneskeverd høyt. Men hvilket rettsvern har barn i mors liv? Utviklingen bekymrer oss, og vi vil be våre politiske myndigheter om å tenke igjennom dette på nytt med fokus på menneskeverd.

Vi vet at det ligger mange avveininger når abortspørsmålet blir aktuelt. Vårt utgangspunkt er å hegne om livet fra begynnelse til en naturlig død. Vi må da klare å skape gode ordninger i samfunnet for det mest sårbare av alt, et menneske helt i startfasen.

Dette oppropet er ikke partipolitisk. Menneskeverdet er hevet over partipolitikk. Vi må advare politiske myndigheter mot å liberalisere abortloven.

La livet i sin skjøreste utgave være trygt i vårt land!