Kirke for alle generasjoner
Samarbeidet mellom «ung» og «gammel» er like viktig som det er spennende.
Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock
Kommentar
Del

Vi har akkurat passert årsdagen for det mest unike året siden andre verdenskrig. Covid-19 har gjort året 2020 til et ekstremår på alle mulige måter. Nedstenginger, hurtige endringer og mange utfordringer både privat og når det gjelder kirke har preget oss.

Det har vært imponerende å se og høre hvilken evne ulike kirker har hatt til å gjøre ting på nye måter. Jeg tror dette året kan være starten for mange til å legge om og tenke kirke på andre måter enn tidligere. Det er rett og slett imponerende!

Pinsebevegelsen har gjennom alle tider hatt et fokus på kraften som vi som troende har fått i Den hellige ånd og forkynnelsen av evangeliet som kan mottas bare av nåde. Kombinasjonen av kraft og nåde vil være avgjørende for at vi sammen kan bygge kirker for og med alle generasjoner med ulike bakgrunner og etnisitet i tiden framover.

Barn, ungdom og voksne er alle viktige i en kirke

Evnen og viljen til å samarbeide mellom generasjonene er ulik, men det er et viktig og spennende arbeid! I en atmosfære hvor Guds kraft er til stede og hvor det er raust med nåde og kjærlighet, kan og vil det skje gode ting som bygger Guds rike og hans kirke. Erfaringene som mange av de voksne har med Åndens ledelse og kraft, vil møtes og mottas med stor takknemlighet og interesse blant barn og unge. Uttrykk og språk vil nok være forskjellig mellom generasjonene, men Ånden er den samme for alle!

Er dette utopisk og vanskelig?

Når vi ser hvordan ting har blitt endret det siste året, så viser det at det fortsatt er store muligheter til å jobbe sammen for våre kirker i framtiden. La oss drømme og arbeide for å plante nye kirker, styrke dagens kirker og hjelpe de kirkene som har det krevende i pinsebevegelsen!

I en kirke jeg kjenner godt, er dens visjon kort oppsummert på denne måten:

«Vi ser en kirke hvor alle er velkommen uansett! Der det vanlige er at nye mennesker kommer til tro på Jesus Kristus. En kirke full av barn, unge og voksne som hjelper hverandre til å leve åpne liv – og helhjertet følger Jesus.»

Alle disse tingene har ikke kommet på plass ennå, men man ser og har en felles drøm, en bønn og et arbeid som går i samme retning for at dette skal kunne oppfylles for alle generasjoner. Det betyr at det er et stort og rikelig behov av både Guds kraft og nåde for alle der. Sammen kan man se fram til at Gud fullfører sitt verk i sin kirke.

Det blir spennende å se endringene vi sammen som troende og kirker vil møte i kommende dager og år framover, spesielt når vi står sammen og går tett med Gud i hans kraft og nåde!

einar myreng,generasjoner,covid-19,pinse ung,2020,samarbeid,vilje,voksne,barn,unge