Misjon er enkel matte
Hva vil resultatet bli av å gjør disipler slik Jesus sa?
Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock
Leserbrev
Del

Jeg sitter her og leker meg med å prøve å finne ut hvordan resultatet hadde blitt hvis vi hadde målrettet innstilt oss på å utføre misjonsbefalingen slik som Jesus ga oss den i Matteusevangeliet, kapittel 28.

Selvfølgelig blir dette en teoretisk framstilling og et tankeeksperiment. Men jeg er likevel overbevist om at det absolutt ville være realistisk å gjennomføre.

Jeg tok fram kalkulatoren min og begynte å tenke på hva jeg selv kunne gjøre. Jeg tenkte først på at jeg ville begynne med å vinne to nye disipler det første året. I og med at dette er snakk om å gjøre disipler, så tenkte jeg at disippelens natur er å gjøre disipler. Derfor begynte jeg med meg selv først.

Jeg vinner to disipler det første året. En disippel har jo fått Den Hellige Ånd, og jeg har ved Den Hellige Ånds hjelp hjulpet disse disiplene til å begynne sin egen aktivitet som disippel. Dette høres jo overkommelig ut, ikke sant? Dette skjer jo tross alt over et helt år, å gjøre to disipler!

Da er vi tre disipler, som begynner det andre året mitt med å vinne to disipler hver. Dette fortsetter i ni år til, med et gjennomsnitt på to nye disipler på hver, hvert år.

Det tiende året fra jeg startet holder vi et lite «regnskap» og ser hva som har skjedd siden jeg startet. Når vi nå teller etter har vi faktisk vokst til – hold deg fast! – et antall på 59.049 disipler!

Vi fortsetter, og etter 20 år var vi blitt til 3 milliarder, 486 millioner, 784 tusen og 401 disipler!

Synes du dette var bra? Dette blir kanskje for voldsomt? Jeg har nesten problemer med å ta dette innover meg selv. Ja, jeg måtte faktisk dobbeltsjekke tallene. Men det er virkelig sant!

Hvis vi sier at jeg starter med å gjøre én disippel det første året. Da er vi to det andre året, og vi fortsetter i ni år til og hjelper den nye vi vant å vinne én disippel, slik at alle disiplene gjøre én ny disippel hver, hvert år. Da er resultatet det tiende året fra jeg startet, et antall på 1.024 disipler, og etter 20 år er vi blitt 1.048.576 disipler. Det er vel ikke dårlig, det heller? Det er heller slik at tallet kan vise seg å bli mye større. Kraften i å gjøre Jesu gjerninger er i seg selv multipliserende.

Hvorfor har vi ikke tenkt på dette før, og begynt å gjøre det?

Kjære søsken! «La oss kaste av oss alt som tynger, og synden som så lett henger seg fast på oss, og løpe i den kampen som ligger foran oss, mens vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus! Han som for den gleden som ventet ham led tålmodig korset, og nå sitter på høyre side av Guds trone, hvor engler og åndskrefter er ham underlagt!»

Glem dette med å starte menighet. Dette har Jesus tatt seg av for lenge siden. Ja, faktisk helt fra den dagen vi begynte å gjøre disipler.

Jesu menighet er ikke av denne verden og derfor ikke bygget på menneskelige prinsipper og metoder.

Jesu menighet er nå hundretusener, ja, millioner av små husmenigheter som samles rundt omkring, i bygd og by og vokser sin vekst i Herren (gjennom fellesskapet og tjenestegavene) og vinner stadig nye disipler ved Den Hellige Ånds kraft.

Jeg vil bare minne om oppdraget vårt: «Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Meg er gitt All makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem og holde alt jeg har befalt dere!»

Dette er vårt oppdrag og den befaling vi fikk av den Herre Jesus Kristus.

Jesus kommer snart!

jesus,disipler,kristus,den hellige ånd,svein kopperud