Skriv deg inn i fortellingen
Gi troen din identitet, mening og retning.
Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock
Leserbrev
Del

Når jeg skal presentere meg selv, starter jeg sjeldent med å ramse opp at jeg er 172 cm høy, veier 78 kilo og spiser tre egg hver kveld. Slike tørre fakta er uinteressante for folk flest. Jeg introduserer meg i stedet ved å fortelle hvor jeg er oppvokst, hva som interesserer meg, og hva mine fremtidsutsikter er. På den måten vever jeg livet mitt inn i en fortelling. Den sier noe om hvor jeg kommer fra, hvor jeg er på vei, og hva slags eventyr jeg vil begi meg ut på. Min identitet kommer til uttrykk i en narrativ form.

Sosialantropologer, sosiologer, filosofer, litteraturvitere og teologer har alle understrekt hvor stor betydning fortellinger har for menneskers opplevelse av identitet og mening. Den større fortellingen som fargelegger livet vårt er retningsgivende for våre tanker om hva som er det gode liv, hva som er hensikten med vår tilværelse, og hva som vi mener er verdt å trakte etter.

Til daglig blir vi overøst med konkurrerende fortellinger som lærer oss hvordan vi skal finne mening, sannhet og lykke. Noen formidler fortellingen om at opplysning og sekularisering vil redde verden fra all fattigdom og urettferdighet. Andre kommuniserer fortellingen om at vi trenger en raskere bil med skinnende felger for å være fornøyde med oss selv. Populærkulturens fortellinger handler ofte om at man blir mer og mer lykkelig jo flere one-night stands man har.

I møtet med disse fortellingene presenterer Bibelen en koherent og annerledes fortelling om en god Gud som elsker sitt flotte skaperverk, er med oss gjennom alt det vonde, og som én dag vil gjøre alle ting nye. Hvis vi lar oss innlemme i denne fortellingen, vil det pulverisere vår gamle forståelse av hva det vil si å være menneske. Vi vil bli nødt til å formulere en ny innledning, en ny hovedperson, et nytt vendepunkt og en ny avslutning i vår personlige livsfortelling.

I Det Gamle Testamentet dras vi inn i fortellingen om Israelsfolket som utvelges til å være et lys for folkeslagene. Evangeliene skildrer fortellingen om Jesus fra Nasaret som i ord og gjerning viste at Guds rike var kommet nær, og resten av Det Nye Testamentet gir oss et innblikk i fortellingen om Jesu første disipler. De tidligste, kristne lederne forkynte at Jesus seiret over det onde i sin død og oppstandelse, tolket dette som klimakset på Israels fortelling og forstod det som epokegjørende for hele den kosmiske fortellingen.

Sammen forsøkte de første kristne å finne sin plass i Guds store fortelling. Dette ledet ikke bare til nye læresetninger, nye etiske prinsipper eller forandrede ritualer – selv om det førte med seg dette også. De forstod at den store, bibelske fortellingen maler et verdensbilde som redefinerer vår tro og tanke om absolutt alt. Ved å bli en del av Guds store fortelling får man et helt nytt liv i gave. Man skriver seg inn i en fullstendig annerledes fortelling.

Kristendommens kjernebudskap er ikke at vi kan komme til himmelen når vi dør. Det livsforvandlende budskapet i kristen tro er den personlige invitasjonen til å bli en del av Guds store fortelling. Sammen med den verdensvide, kristne kirken innbys vi til å delta i Guds store oppdrag med å gjøre alle ting nye. Dette gir oss identitet, mening og retning – og legger til rette for et rykende hett eventyr.

sosialantropolog,sosiolog,filosofer,teologer,fortelling,sannhet,mening,lykke,det gamle testamentet,budskap