Å sammenligne Trump med Jesus er uforståelig
Jesus var aldri blasfemisk, spydig eller vulgær. Det samme kan ikke sies om Trump.
Foto: Leah Millis / AP / NTB
Foto: Leah Millis / AP / NTB
Leserbrev
Del

Leste med forbauselse og litt skrekk et innlegg i Korsets Seier i dag 22. januar .

Innlegget var undertegnet av Hans Jakob Winsnes hvor hensikten, slik jeg forsto det, var å rettferdiggjøre og sammenligne Trumps (etter mitt syn ofte tvilsomme) ytringer med Jesu uttalelser. Personlig så ser jeg ingen likhet med Trump og Jesus. Jesus er Gud og bare han har rett til å dømme!

«Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen slik de ærer Far. Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Far, han som har sendt ham.» Johannes 5,22–23.

Å sammenligne Trumps uttalelser med Jesu ord er vel å strekke strikken for langt. Jesus skal engang dømme verden fordi han er Gud. Og denne fullmakten har han fått fordi bare han vet hva som bor i mennesket. Og bare i lys av dette kan vi forstå det Jesus sier om enkeltmennesker.

Jesus var aldri blasfemisk, spydig eller vulgær. Det samme kan ikke sies om Trump. Og slik som jeg tolker artikkelen menes det at Trump hadde rett til å være vulgær fordi Jesus etter deres syn også var det! Uforståelig...

BAKGRUNN: Som Trump var ikke Jesus bare snill og grei .

Kalkede graver

Når Jesus sa at til de skriftlærde at de var kalkede graver (Mat. 23;0:27) da bare avslørte han sannheten om deres iboende natur, de var onde mennesker som prøvde å male over det hele med påtatt prektighet. På bondegården jeg vokste opp kalket vi regelmessig fjøsveggen bak kuene for å dekke over sprut m.m. fra disse. Det ble kalket for å skjule skitten. Og det var det som var poenget med Jesu uttalelse!

Videre er det vel også litt freidig det å sammenligne dagens forkynnere med de skriftlærde på Jesu tid, eller?

Herodes reven

Når nå Jesus kalte den ondskapsfulle Herodes en rev (Luk 13,32) så var dette en dom eller en konklusjon over denne mannens personlighet. Jesus har rett til å både å dømme og bedømme.

Laodikea. Til menigheten i Laodikea (Åp 3,16) var det ingen spydig uttalelse fra Jesus – han som nå sitter på tronen, men en alvorlig advarsel. Ordene «å bli spydd ut av min munn» var en formaning og oppfordring til omvendelse.

Den kanaaneiske kvinnen. Og videre påstår brevforfatterne det at Jesus kalte (Mat 15,26) en ikke jødisk kvinne (kanaaneisk) en hund. Jesus gjorde ikke det, han konstaterte at han bare var utsendt til de fortapte av Israels hus. Og hans hensikt med uttalelsen var jo å få hennes tro fram i lyset.

I mine øyne er det blasfemi å sammenligne Trump med Jesus!

Vi vet at bibelen omtaler personer slik som de er på godt og ondt. Artikkelforfatterne karikerer to av dem, David og Samson, og jeg stiller spørsmålet; forsøker de på denne måten å rettferdiggjøre Trumps livsførsel og verbale krumspring?

Og videre tillegger de Jesus holdninger som representerer menneskets ondskap – slik som fornærmelser, det hevdes; – «Jesus var ikke redd for å fornærme folk».

Men det er jo slik at selvfølgelig ble noen støtt når Jesus avslørte sannheten om dem, men i dette henseende er det milevis mellom Jesus og Trump.

For Jesus var ikke ute etter å fornærme noen, han ville jo bare frelse!

trump,sønn,far,gud,bibel,jesus,sannheten,frelse