ENDETIDEN I 1972: Da jeg var u
...
ENDETIDEN I 1972: Da jeg var ungdom fikk jeg høre av sentrale forkynnere at ingen av de unge som levde trengte å gifte seg, for Jesus ville komme tilbake innen 1972. Jeg var på det tidspunktet rundt 14 år og syns det var kjipt å ikke kunne gifte meg. Jeg var jo ikke skapt for et liv i sølibat. Predikanten døde en naturlig død noen år senere, og ungdommene giftet seg etter hvert, skriver forkynner Sten Sørensen. Foto: John Macdougall / AFP / NTB
Kommentar
Tvilsom og feilslått endetidslære
Del
Derfor har yngre forkynnere blitt vaksinert.

Ved jevne mellomrom får vi høre at vi lever i de siste tider. En slik uttalelse vil alltid stemme, for de som lever vil alltid leve i de siste tider. Det har jo ikke vært en senere tid enn nå.

Men de som hevder at vi lever i de siste tider, har selvfølgelig en annen forklaring. De mener at det er så mye ekstraordinært som skjer nettopp nå – og her nevnes ulike tegn på Jesu gjenkomst, at Hans komme må være nært forestående.

Peter levde i de siste tider. Peter og den første menighet trodde at de levde i de siste tider. De ventet på Jesu snare gjenkomst, og så for seg slike store forfølgelser i endens tid, at det også ble anbefalt å ikke gifte seg. Å ha ansvar for små barn i en slik krevende «endens tid» kunne være svært utfordrende. Derfor ble denne anbefaling gitt.

Hadde Peter og Paulus stått opp fra de døde i vår tid og registrert at Jesus ikke var kommet igjen hele to tusen år senere, tror jeg de hadde fått sjokk.

Da jeg var ungdom fikk jeg høre av sentrale forkynnere at ingen av de unge som levde trengte å gifte seg, for Jesus ville komme tilbake innen 1972. Jeg var på det tidspunktet rundt 14 år og syns det var kjipt å ikke kunne gifte meg. Jeg var jo ikke skapt for et liv i sølibat.

Predikanten døde en naturlig død noen år senere, og ungdommene giftet seg etter hvert.

Israel – fikentreet

Argumentene i forkynnelsen at vi levde i de siste tider, var det som skjedde med Israel. Nå står fikentreet (Israel) og de andre trær (de andre nasjonene) i blomst, og sommeren (Jesu gjenkomst) er nær.

Som barn var jeg livredd for at Jesus skulle komme igjen og at jeg ikke ble med. Vi trodde jo på dette og denne forkynnelsen preget mange barn og ungdom i lang tid.

De som forkynte sterkt om endens tid blant annet ved plansjer, som viste full oversikt over tids-skjema, og som selv var helt sikre på at Jesus ville komme tilbake i deres levetid, er ikke iblant oss lenger. Herren har tatt dem hjem til et bedre sted ved en naturlig død. Velsignet er deres minne. Men vi må være så ærlige å si at noe av forkynnelsen hadde syltynt skriftbelegg. Samtidig er det viktig å si at jeg tror på Israel som et tegn i tiden, og ikke minst Jesu egne ord om at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag før han kommer tilbake.

Yngre forkynnere er vaksinert

Det etterlyses mer forkynnelse av Jesu gjenkomst blant noen eldre kristne. Det kan jeg forstå, for det er blitt et tomrom når den ikke finnes i dag. Samtidig må de eldre forstå at yngre forkynnere er blitt vaksinert av en noe tvilsom forkynnelsen som var gjeldende i tidligere generasjoner – og som de ikke vil være en del av. Dermed blir tema fraværende. Men det må vel gå an å forkynne om endens tid på en sunn måte? Jeg mener det! Og en slik forkynnelse vil holde oss våkne.

Jeg har hørt flere personer i disse dager si at vi lever i de siste tider. Da vises det til vaksinen mot korona og at den er en forløper til antikrist. Konspirasjonsteorier florerer som aldri før. Ved jevne mellomrom kommer «profeter» på banen. De har forresten hatt gode dager de siste fire årene. Men jeg tror og håper at det er mye sunn tro og tankegang i våre kirker som bygger på Bibelen og ikke spekulasjoner.

Jesu gjenkomst for meg. Jesu gjenkomst for meg vil sannsynligvis være den dagen han henter meg hjem ved død. Alle dør jo en gang. Inntil det skjer lever jeg alltid i de siste tider.

Kanskje jeg skal si til Peter når Jesus henter meg hjem: «Det er full virksomhet fortsatt på jorda og svært mange tar imot Jesus som sin frelser, fordi Jesus vil at evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Og forresten Peter: Du har jo skrevet at for Herren er én dag som tusen år, og tusen år som én dag. Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det for senhet. Men Herren er tålmodig med oss fordi Han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.»

Vi tenger ikke frykte for de siste tider. Jesus er her – og det er Han som har all makt i himmel og på jord!

tid,gjenkomst,sten sørensen,generasjon,forkynner,vaksine,korona,antikrist,kirke,konspirasjonsteorier,bibelen