Som Trump var ikke Jesus bare snill og grei
Han var ikke redd for å fornærme folk om det trengtes.
Foto: Evan Vucci / AP / NTB
Foto: Evan Vucci / AP / NTB
Leserbrev
Del

Hvordan kan vi tolke verden vi lever i som kristne hvis vi ikke har et bibelsk verdensbilde? Barna institute, et senter som forsker på kristen innflytelse på samfunnet, sier at kun seks prosent av amerikanerne (1) – der 7 av 10 sier de er kristne – har et biblelsk verdensbilde. Antageligvis så er vi i Norge enda «verre». Hvoran kan man da fortolke virkeligheten som kristen?

Hvordan skal man tolke ting som foregår i samfunnet – som Trump, korona, velferdsstaten m.m. om man ikke har et bibelsk verdensbilde? La oss først se på en del viktige bibelske absolutter som ikke alle kristne er enige i, men som Bibelen er klar på:

1. Gud skapte verden. Det er Han som skapte alt i skaperverket. Se bl.a. 1 Mos 1.

2. Det onde – Satan – er virkelig.

Satan forfører mennesker, og alle – til og med gjenfødte kristne – kan bli forført av Satans løgner. Se historien om Eva i 1 Mos 3 og Peter i Matteus 16,23.

3. Det er GUD Skaper som bestemmer moralske absolutter, og det FINNES moralske absolutter. Se 2 Mosebok 20 – de ti bud.

4. Gud setter enkeltindividets frihet i høysetet, også frihet til å synde. Hvordan ellers kan vi forklare at han satte kunnskapens tre i hagen? 1 Mos 2. Men det er også konsekvenser for vår synd. Rom 6,23

5. Gud snakker fortsatt i dag, og han snakker fortsatt gjennom profeter. Joh 10,27. 2 Krøn 20,20 Johannes profeterte om fremtiden i Johannes åpenbaring. Amos 3,7 sier at Gud ikke gjør noe uten at han åpenbarer det for sine profeter.

6. Jesus, som er Gud, er i går, i dag og til evig tid den samme.

Hebr 13,8. Og denne listen kunne fortsette med mange hundre punkter. Poenget er at vi må ha et bibelsk verdensbilde for å være i stand til å fortolke virkeligheten.

Det som bekymrer meg når jeg leser en del norske kristne dagsaviser er at det er veldig mange meninger om ting, men jeg skjønner ikke hvordan disse meningene kan være fundamentert på et bibelsk verdensbilde. La oss ta et eksempel, Donald Trump. Hva går kritikken av han som oftest på? Jo, det er at han har en usmakelig personlighet og at han kan umulig være en god person. Og hvordan kan så mange kristne i USA støtte han? Vel, hvis vi har et bilde av at Jesus er bare snill og grei, at han bare var god mot alle de rundt han og ikke såret de, så skjønner jeg at Trump virker som en brautende bølle. Men Jesus selv var slett ikke bare snill og grei. Dette er noe av det han sa:

Til Herodes: «Gå og si til den reven» Luk 13,32.

Til en ikke-jødisk kvinne – kalte henne en hund: Matt 15,26

Til de skriflærde (tilsvarnede i dag; pastorer, kristen ledere m.m.): «Dere hvitvaskede graver»

Matt 23,27.

Til menigheten i Laodekia: «Jeg vil spy dere ut av min munn»

Åp 3,16.

Jesus var ikke redd for å fornærme folk. Men det synes som om mange kristne skribenter og pastorer mener at Jesus alltid var snill og grei, noe som er langt ifra det bibelske perspektivet. Det å ikke såre noen har fått høyere verdi enn å si sannheten.

Hva med at Gud, spesielt i det gamle testamentet, utvalgte ledere for å gjøre sin vilje. Kan han også gjøre det i dag? Hvis ikke, hva er ditt bibleske argument? Og om han kan det også i dag, hvilke ledere kan han utvelge? Hva om vi ser på de bibelske heltene. David – morderen og ekteskapsbryteren – likevel en mann etter guds hjerte. Samson – playboy med sinneproblemer. Abraham – som løy om kona si. Kyros – en ikke-jødisk konge som Jesaja profeterte om over 100 år før han ble konge som ble utvalgt av Gud for å befri Israel. Peter – som fornektet Jesus. Hvordan kunne Gud utvelge disse menneskene med store mangler? Og kan Gud gjøre dette i dag? Vi ser at i Bibelen så brukte Gud ofte profeter til å fortelle befolkningen hvem som han hadde utvalgt. Kan han gjøre dette i dag? Hvis ikke, hva er det bibelske grunnlaget for ditt syn på dette? Og om Gud kan utvelge ledere, hvordan er hans holdning til de som står imot de folkene han har utvalgt?

Hvis du nå er enig i mitt resonement så langt, at Gud er den samme til evig tid, at Gud kan innsette ledere, at Gud fortsatt snakker til sine tjenere – profetene, så blir spørsmålet om f.eks Donald Trump. Er han utvalgt av Gud? Jeg har studert Bibelen, kirkehistorie, profetier m.m. i mange år, og jeg har aldri opplevd å sett så mange profetier gitt over en person eller situasjon som vi ser i dag om Donald Trump. De første profetiene jeg har funnet om at Donald Trump var Guds utvalgte ble gitt av en ved navn Kim Clement tilbake i 2007 (2). Men det er historier om at en katolsk prest profeterte at Trump skulle bli brukt av Gud til å bringe USA tilbake til Han så langt tilbake som i 1983. Etter det så har jeg sett mange profetiske røster som har profetert det samme, bl.a. Lance Wallnau, Rick Joyner, Kat Kerr, Chuck Pierce, Steve Cioccolanti, Mark Taylor, Dutch Sheets m.fl. Så hvis vi holder oss til et bibelsk verdensbilde, hvordan vil vi tolke fenomenet Trump i dag? Er disse «falske profeter»? Skal vi stole på de som har en beviselig historie med profetier som har vist seg å være pålitelige, eller skal vi stole på media – der de fleste langt ifra har et bibelsk verdensbilde. Hvem skal vi stole på?

Min oppfordring er. La oss spørre oss selv om vår fortolking er basert på det bibelske verdensbilde eller er det basert på vår kultur, oppvekst, media, utdanning m.m. La oss som kristne komme tilbake til et sunt, bibelsk verdensbilde der vi kan hjelpe folk med å fortolke det som foregår i verden ut ifra Guds synsvinkel, og ikke ut ifra verdens synsvinkel.

trump,verden,samfunn,jesus,gud,velferdsstaten,korona,forsker