Foto: Adobe Stock
Leserbrev
Hvordan skal kristne tolke verden i dag?
Del
Jeg skriver ikke dette for å skremme. Snarere tvert imot.

Det er en forunderlig tid vi lever i: Butikker stenges, barnehager, skoler og universitet stenges, utallige flyavganger kanselleres, tusenvis av mennesker blir henvist til karantene, i mange byer er ellers folkerike gater nå neste tomme, flere og flere land stenger sine grenser, du må ikke håndhilse eller klemme noen, og dette gjelder ikke bare her i Norge, men i nesten hele verden. Er det noe rart at mange blir redde, gripes av angst og spør seg selv: «Hvor vil dette ende».

Allerede i min ungdom – for mer enn 60 år siden – leste jeg hvordan endetiden er beskrevet i Bibelen. Det vi nå ser er i følge skriften bare en innledning. Før «den store trengsel», som Bibelen betegner den, kommer, vil hele verden bli rystet mye kraftigere enn for coronaviruset og dets følger. I Luk 17,34 – 36 står det: «Jeg sier dere: Den natt skal to være i en seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli tilbake. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene skal bli tatt med, men den andre skal bli latt tilbake. To skal være ute på marken. Den ene skal bli tatt med, den andre blir latt tilbake». Jesus har også sagt at la de små barn komme til meg. Hindre den ikke for Guds rike hører slike til.

Hva er det da som har skjedd? Jo, Jesus har hentet alle som har tatt i mot Ham som sin Frelser – også de små barna. De døde som trodde på Kristus, blir vekket opp fra de døde og sammen møter vi vår Frelser i skyen. Dette skjer samtidig i alle verdens land.

Hvorfor blir budskapet om Jesu gjenkomst nærmest fortiet? Er pastorer, evangelister, prester og biskoper redde for å støte noen? Hvorfor reagerer så mange negativt om man kommer inn på dette temaet? Kanskje dette også er et tegn på at Jesu komme er nært forestående.

Jeg skriver ikke dette for å skremme, snarere tvert imot. I Joh 3,16 står det: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv». Derfor har du tatt i mot Jesus, da kan du rette deg opp og løfte hodet for forløsningen stunder til.

corona,kirke,barnehage,stengt