Ingen skal stå alene i Pinsebevegelsen
Å stå sammen er en kjernekomponent i en voksende bevegelse.
Ny leder: Øystein Gjerme er den nye lederen for Pinsebevegelsen i Norge. Han holder åpningstalen på Led 20-konferansen. Bildet tatt under Salt-konferansen i 2016. Foto: Ole Stian Jorgensen
Ny leder: Øystein Gjerme er de
...
Ny leder: Øystein Gjerme er den nye lederen for Pinsebevegelsen i Norge. Han holder åpningstalen på Led 20-konferansen. Bildet tatt under Salt-konferansen i 2016. Foto: Ole Stian Jorgensen
Baktanker
Del

Et kjennetegn ved Pinsebevegelsen er at den engasjerer mange mennesker. Både i lokalmenigheter og ved nasjonale samlinger ser vi mennesker i alle aldre, som sammen engasjeres om samme mål. Dette ligger både i vår historie og i våre fremtidsplaner. Derfor har vi en kollektiv fremtidsvisjon, hvor: «Vi ser mennesker som i Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds kraft gjør Jesus synlig for alle.»

Bevegelse er ikke bare et navn, det er selve idéen om vår identitet. Vi vil være en bevegelse, og prioritere noen viktige kvaliteter.

For det første, et kjennetegn ved en bevegelse er at viktige verdier forvandles til en brennende lidenskap. Pinsepionerene etablerte bevegelsen i en tid hvor folkebevegelsene som oppstod på 1800-tallet, hadde enorm kraft i Norge. Selv om pinsefolket var noe annerledes, tilhører Pinsebevegelsen en lekmannsbevegelse med røtter helt tilbake til Hans Nilsen Hauge. En bevegelse av et lavkirkelig og frikirkelig kristenfolk som ikke bare tror, men brenner for sin tro!

Et annet kjennetegn med en fungerende bevegelse, er at alle får noe meningsfylt å gjøre. Et engasjert trosliv kan få mange uttrykk, takket være den mangfoldige virksomheten i menighetene, samt en økt forståelse for hverdag- og arbeidsliv som trosarenaer.

Et tredje kjennetegn ved en fungerende bevegelse er at vi kommuniserer godt sammen. Vi bygger relasjoner og deler ressurser med hverandre.

Lederkonferansen Led 2020 hadde temaet «Sammen i lederskap.» Led 2021 vil ha temaet «Sammen om kirken,» og finne sted på fem ulike steder i Norge. Ordet «sammen» er viktig, fordi det er en kjernekomponent i en voksende bevegelse. Det handler ikke om noen få ledere, men engasjementet til de mange.

I møte med ny lov om trossamfunn som trer i kraft på nyåret, så er det viktig at vi står sammen. Bevegelsen av selvstendige menigheter kan vokse videre også i vår tid, om vi fremholder gjensidig støtte for hverandre. Ingen menigheter skal oppleve å stå alene i prosessen rundt ny trossamfunnslov. Her stiller vi opp for hverandre – både i regionene og ikke minst fra Pinsebevegelsens nasjonale kontor i Oslo. Vi står sammen i lederskap, sammen om menighetene og sammen i oppdraget.