Vi trenger mye mer misjon i Norge
Jeg var tidligere en praktiserende muslim. Jeg ser behovene.
FOKYNNELSE TRENGS: Det mener tidligere muslim om Norge. Foto: Heiko Junge / NTB
FOKYNNELSE TRENGS: Det mener t
...
FOKYNNELSE TRENGS: Det mener tidligere muslim om Norge. Foto: Heiko Junge / NTB
Leserbrev
Del

Jeg har vært kristen siden 21. mars 1993 og på nåværende tidspunkt går jeg på Bergen bibelskole som drives av Kristent Fellesskap i Bergen. Jeg vil dele med dere noe som Den hellige har lagt på mitt hjerte. Det gjelder strategien for misjon. Jeg synes i utgangspunktet det er vel og bra at Norge sender misjonærer til andre land, men jeg synes at nå er tiden inne for å stase på misjon i her hjemme enn å sende misjonærer til andre land. Vi trenger først og fremst vekkelse i Norge.

I Norge bor det nå mange utlendinger med muslimsk bakgrunn og jeg mener islam er den største utfordringen for kristne. Muslimer kan være våre naboer eller arbeidskolleger. Senere må vi satse på misjon i Europa. For noen år siden snakket Aril Edvardsen om strategi for misjon og jeg er enige med ham at vi må satse på misjon i for eksempel tidligere Sovjet. På den politiske plan må vi etablere et godt samarbeid med Russland. Også i de landene i Sentral-Asia (tidligere republikker i Sovjet union). Dernest Afghanistan og Iran. Iran er et shia-muslimsk land, med et regime som gjentatte ganger bryter med menneskerettighetene.

En annen utfordring er jødene i Israel. Jeg mener vi kan drive med misjon i Israel, men alt må starte med Norge. Nordmenn trenger Gud mer enn noensinne. Vi kan ikke sende misjonærer til andre land så lenge våre brødre og søstre er kjenner Jesus. Det er mange ting som må komme på plass før Jesus kommer tilbake. Vi må gå tilbake til det som ble praktisert blant de første kristne. Rike folk må dele rikdommen sin med de fattige i menighetene. Vi må redusere avstanden mellom nordmenn og muslimer og jøder. Derfor mener jeg alle kristne menn og gutter må bli omskjært som muslimer og jøder. Jeg mener vi lever i en annen tid hvor Paulus sine meninger om omskjærelse må bli vurdert på nytt. Det står i Det gamle testamentet at omskjærelse er en evig pakt mellom Gud og menn. Og Jesus selv ble jo omskåret den 8. dagen etter fødselen. Dette kan gi en bedre forståelse blant nordmenn og utlendinger. Vi må heller ikke glemme prestene i Iran. Men vi trenger først å nå nordmenn med evangeliet om Jesus, verdens frelser.

Jeg var en praktiserende muslim som barn. Jeg begynte å gå i moskeen da jeg var 5–6 år gammel og jeg kommer fra en familie med veldig tett tilknytning til islam (shia-muslimer).

Derfor ber jeg dere om å ta på alvor mine synspunkter. Jeg har norsk kone og to barn og jeg har bodd i Norge siden 12. februar 1989. Jeg brenner for narkomane fordi de fleste av dem har hatt en vanskelig barndom.

Men igjen, alt må starte her i Norge. Ønsker Dere Guds rike velsignelser!

kristen,muslim,bibelskole,bergen,misjon,aril edvardsen,omskjæring,omskåret,iran