Forseglet med Guds merke
Arild Helgestad: «De som er forseglet, har ingenting å frykte. Djevelen har ingen kraft over dem.» Foto: Adobe Stock
Arild Helgestad: «De som er fo
...
Arild Helgestad: «De som er forseglet, har ingenting å frykte. Djevelen har ingen kraft over dem.» Foto: Adobe Stock
Leserbrev
Del

Et åndelig merke. «Så blåste den femte engelen: Og jeg så en stjerne falle ned fra himmelen til jorden. Han ble gitt nøkkelen til den bunnløse avgrunn. Og han åpnet den bunnløse avgrunn, og det steg opp røyk fra avgrunnen, som røyken fra en stor smelteovn. Og solen og luften ble røyklagt på grunn av røyken fra avgrunnen. Og det kom gresshopper ut av røyken som spredte seg over jorden. Og det ble gitt dem makt, slik skorpionene på jorden har makt. Det ble befalt dem at de ikke skulle skade gresset på jorden, eller noe som var grønt, eller noe tre, men bare de menneskene som ikke har Guds segl på sin panne.» (Åp 9,1–5)

Mange kristne er bekymret for trengsel og forfølgelse. Vi må derfor vite at Gud har satt et åndelig segl/merke på Sine barn. Dette seglet er et bevis på Guds eierskap. En identifikasjon og en garanti for sikkerhet. De som er forseglet, har ingenting å frykte. Djevelen har ingen kraft over dem.

Gud kan ikke forholde seg til menighets-protokoller og medlemskap etter denne verdens systemer. Gud kjenner vår identitet. Hans merke er usynlig for menneskers øyne.

Likevel står Guds grunnvoll fast, og den har dette seglet: «Herren kjenner dem som er Hans.» (2 Tim 2,19)

Forseglet med Den Hellige Ånd

«Til Ham har også dere satt deres lit, etter at dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse; i Ham ble også dere, etter at dere kom til tro, forseglet med løftets Hellige Ånd, som er pantet på vår arv inntil forløsningen av den kjøpte eiendommen, til lovprisning for Hans herlighet.» (Ef 1,11–14)

Alle som tror på Jesus er forseglet med Den Hellige Ånd. Ikke bare de 144 tusen som er spesielt utvalgte til tjeneste i trengselstiden (Åp 14,1). Vi ble forseglet med Guds merke da vi kom til tro, som varer frem til den dagen vi blir forløst. Gud forsegler med Den Hellige Ånd, ved tro, inntil forløsningens dag (Herrens dag) da det forgjengelige skal arve uforgjengelighet og vi blir gitt inngang til det evigvarende kongedømmet til vår Herre og Frelser Jesus Kristus.

«Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, ved hvilken dere er forseglet med inntil forløsningens dag.»

(Ef 4,30).

Dyrets merke

«Og han får alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, til å ta imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn, eller hans navns tall.» (Åp 13,16–18)

Djevelens mønster er at han etterligner og forfalsker Guds gjerninger. Derfor har også han et åndelig segl/merke på sine barn. Mange vil hevde at dyrets merke er et fysisk merke i form av en teknologisk mikrobrikke. Ikke la noen forvirre deg bort fra sannhetens ord. Dyrets merke er først og fremst en åndelig forsegling og et bevis på djevelens eierskap.

Husk at dyrets tall er et menneskes tall, 666. Vi vet at mennesket ble skapt på den sjette dagen. Likeså vil mennesket også herske uten gud og uten lys på den sjette dagen. Men vi som er lysets barn har ingen del i mørket. På den syvende dagen kommer vår forløsning og vi går inn i frelsens hvile. Tallet syv representerer Guds fullkommenhet.

Dyret fra havet og dyret fra jorden. «Så stod jeg på sanden ved havet. Og jeg så et dyr stige opp fra havet. Det hadde sju hoder og ti horn, og på sine horn hadde det ti kroner, og på sine hoder hadde det gudsbespottelige navn.» (Åp 13,1) «Og jeg så et annet dyr som kom opp av jorden, og han hadde to horn som et lam, og han talte som en drage.» (Åp 13,11)

Verdens politiske og religiøse systemer har til felles at begge er skapt og utviklet av mennesker. 2021 er året for en sammensmeltende pakt av politisk og religiøs myndighet. Dette blir plattformen for kortvarig fred i verden. En arena for Antikrist blir nå rullet ut for våre øyne, vi må derfor tro og forstå at vi lever i den aller siste time.

Ondskapen vil fortsette å utvikle seg helt til frukten er moden. Først da kan innhøstningen starte. Dødens engel har ingen makt over den som bærer Guds merke. Alle som tror på Jesus skal bli testet, men djevelen får bare teste deg en kort tid. Din forløsning er nær.

«Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, de som ikke har sine navn skrevet i Livets bok hos Lammet, som ble slaktet fra verdens grunnleggelse av.» (Åp 13,8)

Vitnesbyrd om LIV. «Og de overvant ham ved Lammets blod og ved sitt vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden.» (Åp 12,11)

Alle som tror på Jesus har vitnesbyrd

Ikke om ting i verden, men om liv. Den som tror på Jesus har vitnesbyrdet i sitt indre (1 Joh 5,10). Guds vitnesbyrd er Den Hellige Ånd. Det er dette vitnesbyrdet som overvinner djevelen.

Gud er godt forberedt på trengselstiden. Han vil sørge for at Sine tjenere skinner som lys i mørket. Englene er allerede plassert i sine posisjoner og den siste trompeten skal snart lyde.

Jesus kommer for å frelse de som venter på Ham med tålmodighet og utholdenhet. Velsignet er de som er forseglet med Guds merke.

«De skal se Hans ansikt, og Hans navn skal være på deres panner.» (Åp 22,4)

åndelig,segl,forfølgelse,gud,barn,identitet,djevelen,Dyret,vitnesbyrd