Er helvete og evig pine avskaffet?
Mitt eneste håp er det som Jesus gjorde for meg på korset,
Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock
Leserbrev
Del

I Korsets Seier fredag 14. aug. skriver Solveig Gujer under leserbrev: «Det blir ingen evig pine som noen skremmer med, men en evig utslettelse. Hvilken glede ville det være å se andre lide?» Og i Dagen fredag 28. aug. skriver forfatter Åste Dokka side 11: «I min tro og i mitt gudsbilde kan jeg ikke tro at Gud vil sende noen til helvete, eller til noen fortapelse eller adskillelse (...) teologisk er det ekstremt vanskelig å skulle forsvare en tro på helvete.»

Jeg vet ikke hvor i Bibelen de har hentet disse påstander fra men i min bibel står det flere steder at Helvete, adskillelse og Evig Pine er en realitet. Noen eksempler: I Mat. 13, 42 og 50: (...) kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. Matt. 18, 8-9: (...)Den evige ild og (...) i Helvetes ild. Mat. 25, 41: (...) dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler. og i vers 46: Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Heb. 6, 2: (...) med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. Jud. vers 7: (...) lider straffen i en evig ild. Også i Lukas 16, 24 leser vi om adskillelsen: (...) For jeg lider svær pine i denne ilden. Den som blir frelst kommer ikke til å se inn i Helvets Gru. Det var den rike mannen som så Lasarus ligge i Abrahams skjød og ikke omvendt.

Det er ikke plass til nærmere utleggelse men studer disse skriftsteder.

Nei, Helvete, adskillelse og Evig Pine er ikke avskaffet, dette er ikke «teologisk ekstremt vanskelig å skulle forsvare». Det står skrevet i bibelen. Så enkelt er det. Den som holder seg til Bibelens Ord går ikke vill.

Mitt eneste håp er det som Jesus gjorde for meg på korset, der Han døde for mine synder, der Han banet vei for meg (og for alle som tar imot denne Frelse) like inn i Himmelen. «Han skal tørke bort hver tåre fra mine øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik og ikke pine skal være mer. Åp. 21,4.» Dette er min himmel. Takk, takk til Jesus.

dåp,lærer,bibel,forbannelse,ild,helvete