Tidstyvene som ødelegger kristenlivet
Det er farlig for en troende å ikke ta dette alvorlig.
MOTSTAND: «Vi kan ikke legge skjul på at vi har en motstander å kjempe i mot i vår egen tilværelse. Vår egen falne natur og djevelen direkte. Livet kan noen ganger være så krevende, at vi helt glemmer å passe på vår egen sjel. En kjent sak er jo å ikke lese i Bibelen», skriver Annar Pedersen. Foto: Heiki Junge / NTB
MOTSTAND: «Vi kan ikke legge s
...
MOTSTAND: «Vi kan ikke legge skjul på at vi har en motstander å kjempe i mot i vår egen tilværelse. Vår egen falne natur og djevelen direkte. Livet kan noen ganger være så krevende, at vi helt glemmer å passe på vår egen sjel. En kjent sak er jo å ikke lese i Bibelen», skriver Annar Pedersen. Foto: Heiki Junge / NTB
Leserbrev
Del

En av mine gode venner i utlandet (tidligere narkoman) har etter mange år som herlig frelst mann, falt utpå igjen. Han hadde etablert en familie, fått barn, et bra hus de hadde pusset opp. Hadde også etablert et lite firma. Han var også medlem i en bra menighet og var engasjert i ungdomsarbeidet, han hadde glemt å ta vare på sin egen sjel. Siden vi sliter med to naturer alle sammen, er det så viktig å påse at det blir nok føde for sjelen av det gode salget. Jesus elsker oss og vi vil elske tilbake?

Det kom et ord til meg fra Høysangen 2,15 «fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene, for våre vingårder står jo i blomst».

Jeg sammenligner vingården med et hjem, men også med en menighet. Ja, det skjer litt av hvert med oss på vandringen. Det skal være både sant og visst. Livet byr på mange forskjellige utfordringer. Vi kan ikke legge skjul på at vi har en motstander å kjempe i mot i vår egen tilværelse. Vår egen falne natur og djevelen direkte. Livet kan noen ganger være så krevende, at vi helt glemmer å passe på vår egen sjel. En kjent sak er jo å ikke lese i Bibelen. Vi er så slitne etter en dag, unger som har sine behov pluss ett eller flere verv som krever din oppmerksomhet. Å ikke få lest i Guds ord er en slik liten rev og det er mange fler, som å ikke kunne slå av tv-en for eksempel. Skulle ønske at mange visste hvor mye de blir manipulert av tv.

Tidstyveri er da en liten rev

Databruk er en annen. Tiden får vi ikke igjen. Motivasjon til å lese i Guds ord er blitt røvet fra oss. Tilbake til Salomo. Han som var verdens viseste mann passet ikke nok på de små revene og falt. Der kan vi se hvor farlig dette er. Han hadde makt og fred overalt. Mange koner drog han bort sitt fra sitt fine forhold Gud. Der var det en liten rev som heter lyst. Alle så opp til ham. En annen rev som heter: ta i mot beundring. Alt dette tilhører et vanlig menneske den kjødelige delen. Derfor synes den ikke å være så farlig, det er nemlig noe av poenget.

Det er farlig for en troende å ikke ta dette alvorlig. Mitt råd er å ikke se mer på tv og data enn høyst nødvendig, og sortere bort vold og synd. Jeg har selv måtte ta noen valg på dette, jeg vil ikke frivillig importere urenhet og synd inn i mitt frelste hjerte. «Søk først Guds rike og Hans rettferdighet» står det i ordet. Hva er Guds rettferdighet?

Det er troen på Jesus. Han er vår rettferdighet. Målet vårt er jo himmelen.

Det viktig for alle trær at saften fra roten kommer opp i stammen. Revene gnager nemlig av røttene så dette ikke skjer, dermed blir treet uten frukt og tørker opp.

Hva er da medisinen? Ta vare på den gode skatt du har fått i Jesus. Plei samfunnet med Han i bønn og les i ordet. Se på korset hva Jesus virkelig gjorde for deg. Studer Hans kjærlighet til deg.

Gi familien din Jesus, la deg daglig lede av Den Hellige Ånd. Den som søker meg skal finne meg sier Jesus. Be Gud om Gudsfrykt og kjærlighet. Det er mere å få bare søk Jesus.

Vi skal snart få se Ham. Da blir det en annen framtid for oss som er klare. Jesus først.

Fang revene! Sett dem i bur så du ser dem.

rev,tidstyver,databruk,motivasjon,sjel,synd