Der frontene er steile og karakteristikkene harde
Ikke la algoritmene komme imellom deg og dine søsken.
FORFATTER: David Andre Østby, lovsangspastor i Filadelfiakirken Oslo Foto: Øyvind Ganeesh
FORFATTER: David Andre Østby,
...
FORFATTER: David Andre Østby, lovsangspastor i Filadelfiakirken Oslo Foto: Øyvind Ganeesh
Baktanker
Del

Til sin store forbauselse oppdaget forskere en hval i det nordlige Stillehavet som oppførte seg annerledes enn alle andre hvaler. Hvaler er flokkdyr, og en hvalflokk kan bestå av alt fra tre til flere tusen dyr. Men denne hvalen var et sjeldent unntak. Den var alene. Der vi mennesker kommuniserer med ord, kommuniserer hvaler gjennom frekvenser – det vi ofte kaller «hvalsang». Hvalen, som i pressen fikk tilnavnet «verdens mest ensomme hval», sang på en annen frekvens enn alle andre. Dermed oppfattet den ikke andre hvalers sang, og andre oppfattet ikke den.

I Netflix-dokumentaren «The Social Dilemma» tar tidligere ansatte i selskaper som Facebook, Instagram, Twitter og Google et oppgjør med nettgigantene de var med på å starte. Gjennom sofistikerte algoritmer lærer selskapene stadig mer om deg, dine interesser og hva som fanger din oppmerksomhet. Denne kunnskapen bruker de for å gi deg mer av det du allerede liker i jakten på mer skjermtid, flere brukere og større inntekter. Dermed er informasjonsstrømmen i sosiale medier langt ifra objektiv, men et ekkokammer designet for å holde på din oppmerksomhet.

Også kristne kan bli lurt av algoritmer. Vi lever i en polarisert tid, både i samfunn og kirke. Frontene er steile og karakteristikkene harde, også mellom kristne søsken. Det kommer kanskje tydeligst fram i avisenes kommentarfelt, der vi ofte feller dom eller påberoper oss ekspert-status etter kun å ha lest overskriften. Kommuniserer vi for lenge på ulike frekvenser, blir vi lett ensomme hvaler i et hav av selvbekreftelse. Da kan avstanden til andre mennesker og deres ståsted fort bli uoverstigelig.

Vi lever i en tid der vi er pålagt å holde avstand. Mange av oss har heller ikke hatt mulighet for å møtes eller samles som vanlig. I slike tider er det lett å komme på avstand og havne på ulike frekvenser. I sin avskjedstale til disiplene ba Jesus om at de troende skulle være ett, slik Han og Faderen var ett. Det kristne fellesskapet er det motsatte av et ekkokammer. På sitt beste er det et sted der vi formes likere Gud og forbedres i møte med hverandre. Vi er kalt til å søke relasjon framfor isolasjon. Og veien til relasjon går alltid gjennom kommunikasjon.

Hvaler,david andré østby,isolasjon,relasjon,kommunikasjon,samfunn,ensom,informasjon,sosiale medier,oppmerksomhet