Ta vare på pastoren din
De er hyrder, ikke superhelter.
Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock
Del

Jeg tror på hele Bibelen. Men jeg er nok ikke alene om å ha opplevd at noen vers kan være vanskeligere å gripe enn andre. For meg er 1. Tim 3:1 et slikt. Paulus omtaler tjenesten som menighetsforstander og skriver: «Om noen gjerne vil ha et tilsynsembete, så er det en god gjerning han har lyst til.»

Når jeg betrakter rollen pastor eller forstander i dag så er nok andre ordkombinasjoner enn «god gjerning» det første jeg tenker på. For det må da være en voldsomt tøff jobb. Tenk bare på noe så grunnleggende som at det sikkert finnes minst like mange forskjellige forventninger til en pastor som det er medlemmer i menigheten.

Pastoren anno 2020 forventes å være en slags supermann. Han skal være visjonær, men samtidig jordnær. Satse på de unge, men også ha et stort hjerte for de eldre. Kunne undervise dypt i Skriften, men likevel gjøre det enkelt og forståelig.

Pastoren forventes å alltid være på topp. Kontinuerlig ha noe nytt og friskt å komme med fra Guds ord. Og så må han ta seg av sjelesorg, begravelser og kontakt med myndighetene.

I tillegg kommer byrden med menighetens økonomi. Og egen privatøkonomi, også, forresten. For mens inntektsnivået i resten av samfunnet har gått oppover, så har pastorlønnen ikke helt holdt tritt, for å si det forsiktig.

Jeg har en dyp respekt for mennesker som får dette kallet og sier ja til det. For det er et kall det dreier seg om. Å være menighetsforstander er ikke en vanlig jobb. Det handler om å være «hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod» (Apg. 20:28). Med andre ord: Et tillits- og tilsynsoppdrag gitt av Jesus selv.

Og det er her det med «god gjerning» kommer inn. For visst er det en god gjerning å få lov til å følge det kallet man har fått av Gud og se mennesker bli forvandlet i møte med Jesus og med hans kropp her på jorden.

Så tror jeg også at menighetsmedlemmene har en oppgave i å være med på å gjøre det til en god gjerning. Pastorer bør tas godt vare på og heies frem.

Du kan jo begynne nå på søndag med å si at du setter pris på den gode gjerningen han gjør.

pastor,tjeneste,økonomi,gode gjerninger,kallet,menighet,hyrde