Vi misforstår hva det vil si å omvende seg fra synd
Jeg vet at dette er kontroversielt, men det er hva de første kristne praktiserte.
Svein Kopperud: «Den Hellige Ånd vil gi deg en gave, som du kan ta imot.» Foto: Adobe Stock
Svein Kopperud: «Den Hellige Å
...
Svein Kopperud: «Den Hellige Ånd vil gi deg en gave, som du kan ta imot.» Foto: Adobe Stock
Leserbrev
Del

Jeg vil gjerne dele noe som jeg tror er veldig viktig! Jeg vet at dette er kontroversielt i forhold til dagens anerkjente tolkning, men dette er hva de første kristne trodde og praktiserte, de som hørte apostlene undervise. Originalen.

Omvendelse – sann omvendelse er en følge av at man har hørt og forstått evangeliet, og en forutsetning for å bli døpt til Kristus, og bli Guds barn. Omvendelse er å snu om fra synden, syndelivet, og til Gud. Apgj 2,38.

Dette betyr ikke at du må klare å slutte å gjøre syndige ting før du kan komme til Gud (det klarer du allikevel ikke), men et valg fra hjerte om å ville følge Jesus. Omvendelse er et viljevalg.

Når du hører evangeliet – Guds gode budskap – drar Faderen på din sjel, ved Den Hellige Ånd. Joh 6,44. Du tar imot budskapet og vender om. Når du kommer til tro og vender om, blir du korsfestet med Kristus. Gal 2,20. Du dør – din syndenatur dør!

I dåpen begraves ditt døde «Jeg». Du får legge hele din gamle fortid i graven og står opp som en ny skapning i Kristus. 2 Kor 5,17, Gal 3,26-27.

Gud tar ut steinhjertet og setter inn et kjøtthjerte. Esek 36,24-27. Det nye kjøtthjertet, som er din nye ånd, kan ha kontakt med Guds Ånd. I dåpen, ved påkallelsen av Navnet Jesus, blir samvittigheten renset fra all synd, og inngår en god samvittighets pakt med Gud. Du vaskes altså ren for all synd. Apgj 22,16, 1 Pet 3,21.

I dåpen blir du omskåret med Kristi omskjærelse, som er tegnet på beseglingen til rettferdigheten av tro. Koll 2,9-13, Rom 4,11. Denne rettferdigheten får du tildelt, fordi du tror på ham som reiste Jesus opp fra de døde.

I Rom 3,21-26 skriver Paulus at vi blir rettferdiggjort av tro ved forløsningen i Kristus Jesus. En forløsning skjer under en fødsel. I vårt tilfelle er dette noe som skjer åndelig når vi lar oss døpe til Kristus. Du står opp med Kristus, og en ny fødsel finner sted. Du får Den Hellige Ånd som flytter inn i din nye ånd.

Den Hellige Ånd er seglet som du har fått, og som er pantet på vår arv, inntil forløsningens dag (den dagen arven blir vår). Ef 1,13-14.

Den Hellige Ånd vil gi deg en gave, som du kan ta imot. Tungetale og kraft til å gjør Jesu gjerninger. Apgj 2,38.

Fra nå av lever du et liv I Kristus! Fri – død fra synden! Rom.6. I Romerbrevet 8, skriver Paulus at det ikke finnes fordømmelse for de som er i Kristus Jesus.

Apostelen Johannes tar opp problematikken rundt hvis noen gjør en synd. I sitt første brev skriver han om at vi skal leve i lyset, og da vil Jesu blod rense oss. I kapittel 2 skriver han til de som faller i å gjøre en synd. Viktig å lese for å forstå hvordan vårt forhold til synd er når vi er født på nytt.

Vi er i en helt ny posisjon, siden synden ikke lenger har noen makt over oss.

Jeg vil gjerne bare skyte inn at hvis vi tror at vi begraver det gamle livet i dåpen, må vi også tro at det står opp et nytt liv. Vi blir jo ikke i graven, og det gamle livet står ikke opp igjen! Dette kan ikke forstås på annen måte enn at et nytt liv starter. 2.Kor.5:17. Rom.6.

Vi har levd med et spesielt problem siden kristendommen ble akseptert som religion, i Romerriket under keiser Konstantin. Omvendelse – dåp – åndsdåp skilte etter hvert lag og er i dag tre adskilte begivenheter i en troendes liv.

Jeg tror at disse tre begivenhetene egentlig var ment å være én begivenhet. Omvendelse, som en forutsetning, deretter skjer de andre tingene gjennom en begravelse og en oppstandelse, i dåpen.

Vi vet at det er mange (millioner) som er født på nytt, uten å oppleve alt på den måten jeg har beskrevet her. Jeg tror det er viktig å tenke på at Gud er større enn våre tanker og forestillinger. Vi er ikke i stand til å sette Gud i en boks og forvente at han skal gjøre ting slik vi mener og tror, uansett.

Men, jeg tror én ting er sikkert: det fulle potensialet av en god start på livet med Jesus starter slik Peter sa på pinsedagen: «omvend dere, og la dere, enhver av dere døpe i Jesu Kristi navn (inn i Jesus Kristus) til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave»!

Alt dette gjøre dåpen til Kristus helt avgjørende for vårt liv som kristne!

Dette tror jeg inngår i Guds plan om å kalle sine barn tilbake til seg selv, i den siste tid. Tilbake til «start», slik det var i den første tiden.

dåp,omskjærelse,vilje,synden,den hellige ånd,kristus