Korona er en sann test for kristenlivet
All denne hjemmetiden har satt menneskers kristenliv på prøve.
Anne Christiansen, pastor i Jesus Church Foto: Privat
Anne Christiansen, pastor i Je
...
Anne Christiansen, pastor i Jesus Church Foto: Privat
Baktanker
Del

Tiden vi har lagt bak oss denne våren og sommeren har vært ulik noe vi noen gang tidligere har opplevd. Mange har hatt ferien sin hjemme i sommer. Før det hadde vi ikke bare hjemmekontor, hjemmeskole, hjemmeundervisning, og hjemmeeksamener, men også lange perioder med hjemmegudstjenester. Vi strømmet via internett fra stedene der vi vanligvis møtes. Mange begynte også å feire nattverd hjemme, og påsken i år er sannsynligvis den påsken som har hatt bredest geografisk utbredelse av nattverdsfeiring i hjemmene noensinne!

Apostlenes gjerninger viser oss at de første kristne feiret nattverd både i store samlinger og i hjemmene. De ble påminnet det aller viktigste i troen; Frelsens nådemirakel, renselsen fra synd, og enheten med alle brødre og søstre i Guds familie. Troen preget de første kristnes hjem, som det preget deres offentlige liv. De troende fikk kallenavnet «kristne» fordi folk syntes de lignet på Kristus! Verdensevangelisten Billy Graham har gitt oss mange gode uttalelser, en av dem lyder; «Den sanne test av et kristent menneske er måten det lever på i sitt hjem». Hvilken uttalelse til ettertanke!

Om livet vi troende lever hjemme er den avgjørende testen på hvor mye vi egentlig har latt oss forme av Kristus, så er det god grunn for hver og en av oss til å tenke igjennom hvordan vi lever i våre hjem. Den kristentroen som ikke først begynner «hjemme», har heller ikke stor gjennomslagskraft og innflytelse «ute»!

Tiden vi har hatt til å bruke mer tid i hjemmene våre enn på lenge, vil forhåpentlig bety mer for oss enn lofts- og bodrydding, oppussing og utskifting av gamle gardiner! Og kjenner vi at testen på kristenlivet ikke holder, og ber til Gud om hjelp til å reise våre hjem på troens grunn, vil vi få svar.

korona-hjemmeskole-viken,hjemmekontor,hjemmegudstjenester,hjemme,korona,anne christiansen,korona-samlinger