Dåpen er ikke et valgfritt ritual
Foto: Adobestock
Foto: Adobestock
Leserbrev
Del

Det har vært snakket/skrevet/diskutert i det siste om medlemskap og dåp.

Jeg har ikke tenkt å komme med noe nytt der, men vil ut fra egen erfaring om hva dåpen har betydd for meg bidra med dette innlegget som har åpnet opp for så mange hva dåpen betyr.

Innlegg fra Rick Warrens bok «Målrettet Liv». Denne boken har fått gode anbefalinger fra kjente forkynnere av Guds ord. Sammen med Bibelen har denne boken vært et stort bibelstudium i vårt hjem.

Rick Warren skriver om hvordan vi er dannet for Guds familie. Her er et avsnitt om dåp på side 103 i boken som jeg vil dele.

DÅP

«Identifisering med guds famile. Sunne familier har familiestolthet. De enkelte medlemmene skammer seg ikke over å bli regnet med i familien.»

Dessverre har jeg møtt mange troende som aldri offentlig har identifisert seg med sin åndelige familie, slik Jesus befalte – ved at de har latt seg døpe.

Dåpen er ikke et valgfritt ritual, noe man kan utsette eller drøye med. Den er et tegn på at du er inkludert i Guds familie. Det er en offentlig kunngjøring for verden: «Jeg skammer meg ikke ved å være en del av Guds familie». Er du døpt? Jesus befalte at alle i familien hans skulle få denne herlige opplevelsen. Han sa: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderen, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.» (Matt 28,19)

I årevis lurte jeg på hvorfor Jesus i misjonsbefalingen sidestilte dåpen med de store oppgavene å evangelisere og undervise. Hvorfor er dåpen så viktig? Så gikk det opp for meg at det er fordi den symboliserer Guds andre hensikt med livet ditt: At du er med i Guds families eviges fellesskap.

Dåpen har en bestemt mening. Den forkynner din tro. I dåpen deler du Kristi begravelse og oppstandelse, og den symboliserer din død over det gamle livet og forkynner ditt nye liv i Kristus. Den er også en feiring av at du tilhører Guds familie.

Din dåp er et fysisk bilde på en åndelig sannhet. Den representerer det som skjedde i det øyeblikket Gud førte deg inn i familien sin: «For i en Ånd ble vi alle døpt inn i ett legeme – enten vi er jøder eller grekere, enten vi er slaver eller frie – og vi har alle fått en Ånd å drikke.» (1 Kor 12,13)

Dåpen gjør deg ikke til et medlem i Guds familie, bare troen på Kristus gjør det. Dåpen viser at du hører til i Guds familie. Som en giftering er den en synlig påminnelse om en indre overgivelse i hjertet. Den er en begynnelseshandling, ikke noe du utsetter til du er åndelig moden. Den eneste bibelske betingelsen er at du tror. (Apg 2,41; 8,12–13,35–38)

I Det nye testamente ble folk døpt med det samme de kom til tro. På pinsedag ble 3.000 døpt samme dagen som de tok imot Kristus. Ellers ble en etiopisk leder døpt på stedet der han ble omvendt, og Paulus og Silas døpte en fangevokter i Filippi og familien hans midt på natten. Det er ingen utsatte dåpshandlinger i Det nye testamente. Hvis du ikke er blitt døpt som et uttrykk for din tro på Kristus, så sørg for å bli det så fort som mulig, slik Jesus befaler. (Fra Målrettet Liv)

Denne boken anbefales på det sterkeste til å bruke i daglige studier og bønn. Det kan bli en Aha-opplevelse på mange måter. Det er mange stemmer i dag, men Guds stemme er den samme. Viktig å lytte når Guds ord taler til oss.

dåp,familie,gud,fellesskap,ritual,jesus