Når redaksjonsleder Jahr misforstår, gjør han det grundig
Det som er vanskelig å forstå er vel heller hvor vanskelig Jahr har for å forstå.
Faksimile: Korsets Seier uke 23 og 24 Foto: KS Arkiv
Faksimile: Korsets Seier uke 2
...
Faksimile: Korsets Seier uke 23 og 24 Foto: KS Arkiv
Leserbrev
Del

I KS av 12. juni kommenterer fungerende utgavesjef Karl Andreas Jahr et intervju med Asbjørn Froholt som stod i KS den 6. juni. Påfølgende lederartikkel har som overskrift: De frie som frir til en ny partner.

Ingressen lyder slik: «DFEF-nestor og Arendalsgruppa-talsmann Asbjørn Froholt foretrekker Misjonsforbundet og Indremisjonsforbundet fremfor Pinsebevegelsen. Det er vanskelig å forstå.»

Det som er vanskelig å forstå er vel heller hvor vanskelig Jahr har for å forstå. I nevnte intervju kjente Asbjørn Froholt seg fri til å komme med sin personlige oppfatning. Skulle han ikke få lov til det- han er jo en ekte fri venn!

Det som derimot falt noe uheldig ut i nevnte intervju er skiftet mellom pronomene vi og jeg i innledningen: – Hvis vi måtte velge, ville jeg kanskje heller gått til Misjonforbundet eller Indremisjonsforbundet. Jeg ville nok valgt noen andre enn Pinsebevegelsen, men mest av alt håper jeg de 20 gjenværende menighetene forblir «Frie venner, sier Asbjørn Froholt.

Like etter at jeg leste intervjuet, som jeg oppfattet som svært positivt for vår del, skrev jeg følgende til Arendalsgruppas Arbeidsutvalg hvor Asbjørn er ett av fire medlemmer:

«Det eneste som kunne vært annerledes er selve innledningen av intervjuet som kunne misforstås:

«Hvis vi måtte velge, ville jeg kanskje heller gått til Misjonsforbundet eller Indremisjons-forbundet». Her kunne det heller stått slik: «Hvis jeg personlig måtte velge, ville jeg heller gått til Misjonsforbundet etc» slik at det kom klart fram at dette var Asbjørns personlige mening og at han ikke talte på vegne av hele gruppen. Men som sagt, dette er småtteri i forhold til alt det positive som kom fram.»

Når det nå er skrevet spalte opp og spalte ned om hvor godt frie venner har samarbeidet med pinsevennene opp gjennom årene, og hvor nært frie venner står pinsebevegelsen teologisk sett, burde intervjuerne, muligens Jahr selv, men i alle fall journalist Ane-Marthe Hop-Hansen, ha tatt seg tid til å spørre intervjuobjektet om synet hans var representativt for resten av Arendalsgruppa. Men kanskje været intervjuerne en aldri så liten sensasjon her?

Jeg bare spør, for ut i fra denne uttalelsen trekker utgavesjefen noen raske konklusjoner på et alt for spinkelt grunnlag. Derav overskriften på gjensvaret mitt: Når først Jahr misforstår, gjør han det grundig!

Og med det samme jeg har redaksjonen på tråden: Jahr liker å sette ting litt på spissen. Det gjør han også i ingressen til intervjuet med Froholt 6.juni:

– Den såkalte «Arendalsgruppa» har startet samtaler med De frie evangeliske forsamlinger i håp om full revers.

Det er en meget finurlig tolkning av det Froholt selv sier i intervjuet:

– Vi har vel egentlig mistet troen, om jeg skal være ærlig, men vi håper fortsatt at vi kan sette en stopper for det her.

Å nære et svakt håp om å sette en stopper for et eller annet, er vel ikke akkurat det samme som å gå inn for «full revers»? Skulle det derimot vise seg at det ble «full revers», stiller vi oss naturligvis positivt til det!

I den aktuelle lederartikkelen av 12. juni, har Jahr valgt en ganske spesiell overskrift:

De frie som frir til en ny partner.

Denne overskriften er i beste fall misvisende. Vi i Arendalsgruppen frir ikke til noen, verken til Misjonsforbundet, Indremisjonsforbundet eller Pinsebevegelsen for den saks skyld. Vi regner oss som frie venner i den forstand at vi er åpne for samarbeid med alle grupperinger som står på Golgata-grunnen, som ønsker å leve et åndsfylt kristenliv og som våger å fronte bibelske standpunkter selv om de bryter med tidens moteriktige meninger.

Og vi kjenner oss slett ikke igjen i Jahrs omtale av vår såkalte «lunkne holdning» til Pinsebevegelsen. Vi i Arendalsgruppen har riktig nok betenkeligheter ved visse sider ved dagens norske pinsebevegelse- det er jo grunner til at vi ikke ønsker noen fusjon med pinsebevegelsen, om det skulle bli aktuelt- men bortsett fra det har vi nok med å feie for vår egen dør.

For øvrig prøver vi å etterleve apostelen Peters oppfordring i sitt første brev, v. 17: «Vis alle ære, elsk brødrene (deriblant våre brødre innen pinsebevegelsen!) frykt Gud, ær kongen!»

paywall
karl andreas jahr,asbjørn froholt,dfef,frøys hindar,arendalsgruppa,pinsebevegelsen,indremisjonsforbundet,misjonsforbundet