Skapt på seks dager
Personlig tror jeg kloden vår lå her dekket av vann da Gud bestemte seg for å skape den til bolig for menneskene han ville skape.
ALDERDOMMEN: Vinner av MGPjr i 2019 Anna & Emma fra Oslo med låten "Kloden er syk" på Telenor Arena på Fornebu. For Solveig Gujer er klodens alder vel så viktig Foto: Tom Hansen / NTB Scanpix
ALDERDOMMEN: Vinner av MGPjr i
...
ALDERDOMMEN: Vinner av MGPjr i 2019 Anna & Emma fra Oslo med låten "Kloden er syk" på Telenor Arena på Fornebu. For Solveig Gujer er klodens alder vel så viktig Foto: Tom Hansen / NTB Scanpix
Leserbrev
Del

Fredag 19. juni i Korsets Seier under synspunktet skriver Randi Rosenquist at «mange amerikanere tror at jorden ble skapt for 6.000 år siden. De er ikke psykotiske av den grunn, men det kan likevel være at noen av disse religiøse fanatikere blir psykotiske». Tusen takk for opplysningen, men hva om det er sant? Hvem skal vi tro på, Skaperen eller vitenskapen?

Personlig tror jeg kloden vår lå her dekket av vann da Gud bestemte seg for å skape den til bolig for menneskene han ville skape. Det står at jorden var øde og tom og Guds Ånd svevde over vannene. Så skilte han vann og land, og rekkefølgen står i 1 Mos 1 kapittel. Gud talte og det skjedde. Han bød og det sto der. Etter seks arbeidsdager hadde jorden fått et helt nytt utseende, og innbyggere både i luften, på land og i vannet. Til sist skapte han mennesker i sitt eget bilde, til mann og kvinne skapte han dem. De skulle ta seg av skaperverket hans. Så tenk på det Randi Rosenquist at du er skapt i Guds bilde.

Den syvende dagen hvilte han fra det han hadde gjort og kalte dagen for sabbat. Da skulle både mennesker og dyr hvile og sikkert glede seg over livet og det deilige hjemmet Gud hadde gitt dem. Dessverre besto de ikke den eneste prøven på lydighet som Gud hadde gitt dem. De måtte ikke røre eller spise av Treet til kunnskap om godt og vondt. Gud ville spare dem for det som var vondt.

Dessverre hadde det oppstått en kamp i himmelen hvor Lucifer ønsket å være lik Gud. Han hadde klart å få med seg en tredel av englene i sitt opprør mot Gud. Han klarte å få Eva til å ta av frukten på det forbudte tre en dag hun var alene i nærheten av det. Hun gav sin mann. Han visste at han måtte miste Eva, men hun betydde så mye for ham at han valgte å dele hennes skjebne. Resultatet ser vi i dag. Jorden ble forbannet fordi de syndet. I dag vet ikke folk lenger at de har en Skaper. De kommer fra et Big Bang enda så umulig det er.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Faksimile: Korsets Seier 25 Foto: KS Arkiv

Men vi som tror på Bibelen vet at vi har en tilhørighet, og en som bryr seg om skaperverket sitt, og vi tror det han sier og det han selv har skrevet med sin egen finger. «For i seks dager skapte Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i det, og han hvilte på den syvende dagen og lyste den hellig.» Derfor var lørdag den 7. dag, kalt sabbat hviledag helt til den ble forandret av Rom på 300tallet etter Kristus. Det var vel keiser Konstantin som først ønsket å forene kristne og hedninger for å få litt orden i riket sitt. Siden vet vi at Den katolske kirke har velsignet denne forandringen og oppfylt profetien i Daniels bokens 7. kap. om å forandre hellige tider og lover. I 1972 var lørdag siste år i vår kalender den syvende dag. 1973 var søndag satt som 7.dag i uken. Jeg synes det er så spennende å se hvordan Guds ord går i oppfyllelse, så det er ingen grunn til å tvile på det som Gud selv har skrevet. «For i seks dager skapte Herren himmelen og jorden og han hvilte på den 7. dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den» Her har vi seglet i Guds lov. Jødene har ikke gått bort fra den, og Jesus sa jo at frelsen kom fra jødene. Og alle de som er så opptatt av jødene, burde tenke over at vi har fått både Jesus og Bibelen fra jødene. De skulle vært jordens navle i dag som alle skulle gå til for å få høre evangeliet om Jesus, og at han snart kommer igjen for å hente dem som venter på ham og tok imot ham, men som hviler i sine graver til Jesus kommer igjen og vekker dem opp. Les 1 Tess 4,13–18, og 2 Pet 3,8–15. Dessverre kjente de ikke sin Frelser da han kom første gang, og jeg vet ikke hvor mange som godtar ham i dag heller, men det kan se ut fra Romerbrevet som det kan bli en vekkelse blant dem, synes jeg.

I dag står vi foran de siste begivenheter i denne jords historie. Hunger, pest og jordskjelv er noen av tegnene på den siste tid. Tenk om vi kunne rope til en døende verden å få den til å våkne. Tenk på tilbudet Gud har gitt, en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Ingen synd mer, ingen som lider. Jeg skulle virkelig ønske at Randi Rosenquist også kunne ta imot tilbudet Gud har gitt om å stole på det Gud har sagt, og forberede seg på å møte den Herre som var villig til å gå en så grusom vei Han måtte gå for å bringe Skaperverket sitt i harmoni igjen. Les Bibelens to siste kapitler og se hva Gud har i vente for dem som velger Ham!

synspunkt,Randi Rosenquist,jorden,skapelse,vitenskapen