Sjelesorg krever trygghet
Løsningen er en bindende taushetserklæringen.
Foto: Istockphoto
Foto: Istockphoto
Leserbrev
Del

Takk for det KS for kort tiden siden skrev om det som har med sjelesorg å gjøre.

Det er interessant – og ikke minst viktig – å understreke sjelesorgens betydning for et sunt gudsliv!

Det finnes imidlertid eksempler på at forhold som har blitt betrodd kristne ledere (for eksempel pastorer) senere har blitt brakt videre, ja, til og med fra talerstolen! Riktig nok i anonymisert form.

Skal mennesker våge å betro seg til en sjelesørger, så må det være til stede en absolutt trygghet for at denne er i stand til å «holde på» det konfidenten har å fortelle. Jeg mener derfor at alle med en slik tjeneste bør undertegne en bindende taushetserklæring.

Det vil få flere «trengende» til å våge å åpne seg med det som ligger dem på hjertet. Dette kan være ting av høyst personlige karakter, eller for eksempel vanskelige forhold vis á vis andre mennesker, for eksempel i et ekteskap.

Så vidt jeg vet, finnes det i dag ikke noen slik formalisert og bindende kontrakt i våre sammenhenger. Men finnes den, bør den gjøres mer kjent, og enhver sjelesørger bør selvsagt være forpliktet til å skrive under på den.

At en god sjelesørger ikke nødvendigvis må være en profesjonell forkynner, synes jeg ble understreket på en fin måte av en av våre tidligere biskoper. Han uttalte: «Min sjelesørger er en eldre fisker fra Vestlandet!»

Vissheten om og tryggheten for at det som blir sagt i en sjelesorgssituasjon, ikke kommer videre, tror jeg vil få mange flere til å åpne seg om det som plager dem.

Jeg vil derfor oppfordre pinsebevegelsen til å løfte fram denne viktige tjenesten, og gi nåværende og framtidige ledere en grunnleggende opplæring i hvordan en slik tjeneste bør, og ikke bør, utføres. Jeg tror imidlertid ikke det er nok med en teoretisk tilnærming. Kristen modenhet og livserfaring er like viktig.

«Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgi oss syndene og renser oss fra all urett.» 1. Joh 1,9

Først da vil frimodigheten og gleden igjen blomstre i den troendes liv!

Dårlig samvittighet er en elendig følgesvenn!

sjelesorg,trygghet,mennesker,ekteskap,karakter,sjelesørger,våre synder,trengende