Når det står om liv
La oss aldri glemme at i krisetider handler det om menneskeliv.
Anne Christiansen, pastor i Jesus Church Foto: Privat
Anne Christiansen, pastor i Je
...
Anne Christiansen, pastor i Jesus Church Foto: Privat
Baktanker
Del

Krisen som endret vår hverdag, fyller spaltemeter på spaltemeter i avissidene, og time etter time med sendeflater på nett. I disse dager gjennomgår flere land en sakte oppmykning av alle inngripende tiltak iverksatt av smittevernhensyn, men vi står fortsatt midt oppe i krisen. Skolene er så vidt igang igjen, hjemmekontor anbefales, vi kan ikke samle over 50 mennesker i en offentlig samling, og må holde minst én meters avstand til alle som ikke er i vår egen husstand. Vi står sammen i en pågående smitteverndugnad, og vil gjøre det i lang tid framover.

Vi takker Gud for handlekraftige ledere som står i arbeidet med krisehåndtering fra dag til dag, og vårt ansvar som troende i å be for vårt land og våre ledere praktiseres i hjemmene og i våre gudstjenester som sendes på nett. Økonomien er hardt rammet, og enorme økonomiske krisepakker løses ut for å redde arbeidsplasser.

I Norge er vi i en særstilling som kan gjennomføre dette med midler «på bok», og det spørs om vi forstår hvor hardt land rundt oss er rammet. Veien videre blir krevende for alle (om enn i ulik grad) og når gransking og viktige vurderinger i ettertid skal gjøres, og etterpåklokskapen kommer, hva vil vi her i Norge fokusere på da?

Statsministerens svar, i et intervju med Dagsrevyen 24. april, trekker opp avveiningene: «Jeg mener det var veldig riktig å gå sterkt til verks 12. mars, og så vil det jo alltid være mulig etterpå å vurdere det. Men jeg sa også den gangen at hvis det blir vellykket strategi, så vil vi ha stort fokus på økonomien etterpå. Blir det ikke en vellykket strategi, hvis vi ikke får ned smittetallene i Norge, så kommer vi til å diskutere spørsmål knyttet til sykehus som knekker ryggen, og mange flere som dør i Norge.»

Dersom vi ser at pandemien ikke får ytterligere tak, at vi kan gå igjennom dette uten ytterlige tap av menneskeliv, dersom det blir slik at det vi kommer til å diskutere i ettertid i Norge blir økonomi, la oss da be om at vi aldri, aldri må glemme at dette handlet om menneskeliv.

anne christiansen,virus,korona,leder,liv,smittevern