Vi står i gjeld til Israel
Alle menigheter bør ha et arbeid rettet mot Israel, både bønn og pengegaver eller et praktisk hjelpearbeid.
Foto: Oded Balilty / AP Photo / NTB Scanpix
Foto: Oded Balilty / AP Photo / NTB Scanpix
Leserbrev
Del

Del 2:2

Det er en sannhet som ikke ofte omtales eller forkynnes, nemlig sannheten om at vi som frelste hedninger er blitt Israels medborgere!

Hva var det som skjedde med oss hedninger da vi ble frelst?

Faksimile: Del én av Finn A. Austdals leserbrev sto på trykk 24. april.

Jo, vi ble podet inn på et ekte oljetre! På oljetreet Israel!

«...noen av greinene [jøder] ble brutt av, og du som er en vill oljekvist [hedning] ble podet inn blant dem og fikk del med dem i sevjen fra roten (Rom 11,17).

Paulus kommer så med en advarsel til oss hedningkristne:

«...ros deg ikke mot greinene! Roser du deg, så vit at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg! Du vil da si: Greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. Nåvel! På grunn av vantro ble de avbrutt. Men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt! For sparte ikke Gud de naturlige greinene, vil han heller ikke spare deg. Se derfor Guds godhet og strenghet – strenghet mot dem som falt, men over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet. Ellers skal også du bli hogd av. Men også de andre skal bli innpodet, hvis de ikke holder fast ved sin vantro. For Gud er mektig til å pode dem inn igjen. Du ble avhogd av det oljetreet som av naturen er vilt, og mot naturen innpodet i et edelt oljetre. Hvor mye mer skal da de naturlige greinene bli innpodet i sitt eget oljetre, som de etter naturen tilhører!» (Rom 11,18–24).

Da vi ble podet inn på det edle oljetreet, fikk vi del med Israel i deres løfter og herlighet!

«De er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. 5 Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen» (Rom 9,4f).

«Husk derfor at dere før var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet. Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod (Ef 2,11–13).

«Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv (Ef 2,19f).

Erstatningsteologien har ødelagt mye i den kristne menighet.

Erstatningsteologien har avskåret oss fra roten og vi får ikke den livgivende sevjen! Vi ligner da mer på et juletre enn på grenene på et oljetre! Det er mye glitter og stas, men forbindelsen med roten er borte.

Fortsatt finnes det hos mange en nedlatende holdning overfor jødene. Vi har glemt våre røtter og at vi er podet inn på det edle oljetreet.

Vi må huske Paulus ord om at vi ikke skal rose oss mot greinene. Det er ikke vi som bærer roten, men roten som bærer oss! Vi har fått del i alle goder og velsignelser som opprinnelig er gitt til Israel og vi er blitt jødenes «medborgere».

Derfor står vi i gjeld til Israel. Vi som har fått del i deres åndelige goder er skyldige i å tjene Israel med våre timelige goder, sier Paulus (Rom 15,27).

Derfor bør alle menigheter ha et arbeid rettet mot Israel, både bønn og pengegaver eller et praktisk hjelpearbeid.

Gud er ikke ferdig med Israel, men han er i gang med å gjenreise Davis falne hytte. Israel har fått igjen sitt land og jødene strømmer til landet. Dette er det sikreste tegnet på at vi er i endetiden og at Jesu gjenkomst er meget nær.

Selv om Bibelen har mange dystre ting å si om endetiden, skal vi som kristne løfte vårt hode, for vår forløsning kommer snart. Det er som når et barn blir født, det er mye smerte, men når det er over, er det bare glede.

Som Guds barn skal vi sammen med jødene være med å herske når Jesus blir konge og han skal regjere over hele verden ut ifra Jerusalem!