Kristne bør få flere barn og bli politikere
Islams målsetning er å komme i flertall. Da skal de bestemme og Koranen være grunnlaget.
DAG T. ELGVIN: «Islam er en misjonerende religion, akkurat som kristendommen.» Foto: Ole Martin Wold/Ntb
DAG T. ELGVIN: «Islam er en mi
...
DAG T. ELGVIN: «Islam er en misjonerende religion, akkurat som kristendommen.» Foto: Ole Martin Wold/Ntb
Leserbrev
Del

For at Norge fortsatt skal være preget av kristne verdier, må en stor del av befolkningen være troende og politisk aktive. Hva er situasjonen, og hvordan ser framtiden ut?

SSB gir disse tallene: Frikirkene hadde i 2019 366.000 medlemmer, 7 prosent av befolkningen. Oppgang på 11.000 på fem år, pluss 3 prosent. Hvor stor del av dette som er etnisk norske versus innvandrere, vet jeg ikke. Den norske kirke hadde 3.725.000 medlemmer, 70 prosent av befolkningen. En nedgang på 119.000 de siste fem årene, ned 3 prosent. Islamske trossamfunn hadde 175.000 medlemmer, 3,3 prosent av befolkningen. Oppgang på 8.600 på fem år, pluss 4 prosent.

Etnisk norske kvinner får 1,7 barn i snitt. Dette er for lite til å opprettholde folketallet. Jeg har ikke funnet statistikk over barnefødsler blant kristne. Kristne foreldre vil naturlig nok oppdra sine barn i kristen tro og lære. Likevel har ingen noen garanti for at de unge holder fast ved troen i voksen alder.

Muslimske kvinner får tre eller flere barn, og de gifter seg i yngre alder enn etnisk norske, der snittalderen er 32 år. Altså vil andelen muslimer øke. Hvor mange av disse som beholder muslimsk tro, vet vi ikke. SSB har anslått at andelen muslimer i befolkning vil øke fra 3 prosent i 2010 til 6–11 prosent rundt 2050. Andre regner med en dobling på bare ti år.

Det at muslimene får flere barn enn etnisk norske, kan ha å gjøre med at det ikke er vanlig (eller lov?) med prevensjon. Men det kan også være en bevisst strategi for å øke andelen muslimer i befolkningen. Flere kjente muslimer har sagt dette, og det handler om å få makt:

Den muslimske forfatteren M. A. Rassoul fra Tyrkia uttalte for over 20 år siden: «Tiden arbeider for oss. De kristne får stadig færre barn, våre kvinner har alltid tykk mage. Å få barn er meget viktig for å innta landet. Det skjer gjennom barnefødsler, og sosialkontoret betaler. Hva våre menn ikke klarte da de skulle innta Wien [1683], det klarer vi nu. Der er vi Allah takk skyldig. Vi føder dere i senk. Grunnloven skal vekk og Koranen skal være grunnlaget. De regjerende skal være muslimer.» Gjengitt i «Muslime erobern Deutschland», 1998, av prof. A. Mertenssacker.

Her ser vi to ting: Målet er at muslimene skal komme i flertall, og da skal de bestemme og Koranen være grunnlaget. Alt dette er i samsvar med Koranen. Islam er nemlig både en religion og en politisk ideo-logi. Denne ideologien deler verden i «fredens hus» – der islamsk lov gjelder, og «krigens hus» der islamsk lov ikke gjelder. Det endelige målet er verdensherredømme, og dette gjelder både religiøst og politisk.

Dette politiske målet er blitt bekreftet av imamer og islamske organisasjoner:

Formannen i Rådet for amerikansk-islamske forbindelser, Omar M. Ahmad, uttalte i 1998: «Islam er ikke i Amerika for å være likestilt med andre religioner, men for å bli dominerende. Koranen (...) bør være den høyeste autoriteten i Amerika, og islam den eneste aksepterte religionen på jorden.»

Vi må regne med at det samme gjelder Europa.

Erkebiskopen i Izmir (tidligere Smyrna) i Tyrkia, Bernardini, fortalte på et biskopmøte i Roma i 1999 at et dialogmøte med muslimer hadde en av dem sagt til ham: «Takket være deres demokratiske lover vil vi invadere dere. Takket være våre religiøse lover vil vi dominere dere.»

En imam i Israel, Ahmad Badran, sa i en preken i juni 2019: «Vi utnytter demokratiet for å komme til makten. Jeg sier til de vantro: Ikke la dere lure. Når våre muslimske brødre kommer til makten, vil de ikke tillate en vantro å herske over dem igjen. Vi godtar ikke et pluralistisk system som kombinerer islam og kjetteri. Det er bare ett islam. De vantro kan ikke herske over muslimer fordi Allah sier: ’Allah vil aldri la de vantro styre over muslimer.’»

Muslimer vil naturlig nok velge sine egne folk inn i styre og stell når de får anledning. Der vil de kunne endre samfunnet i muslimsk retning etter hvert som de får nødvendig maktbase, lokalt og sentralt.

Islam er en misjonerende religion, akkurat som kristendommen. Men det er store forskjeller: Kristne misjonærer forkynner med Ordet, bønn og diakonalt arbeid. Islam tillater også trusler, vold og tvang. Ett av budene våre sier at vi ikke skal lyve. Islam tillater at en muslim lyver eller narrer en ‘vantro’ dersom dette tjener islams sak.

Den kanskje alvorligste ideologiske forskjellen gjelder menneskeverdet. I kristent og jødisk perspektiv har hvert menneske egenverdi som skapt i Guds bilde. Selv om også islam lærer at menneskene er skapt, sier Koranen at muslimer er overordnet, ikke-muslimer står under, og jødene er på bunnen.

Dette ser vi i islamske land. Jødene er fordrevet. Kristne har problemer med å komme inn på universiteter og blir utestengt fra stillinger. Noen steder har de en formelt lavere posisjon og må betale beskyttelses-skatt. Hvilke verdier som ligger til grunn for et land er altså svært viktig.

Derfor er det viktig at kristne får flere barn og oppdrar dem til å følge Bibelen og å bli politisk aktive.

barn,politisk,muslimske,ssb,m. a. rassoul,islam,kristne