Israel, jødene og de kristne
Hva sier vi til argumenter som at jødene drepte Jesus, at de til ikke tar imot frelsen og at de forfulgte kristne?
«Hvor lenge skal jødene være på sidesporet?» Foto: Istockphoto
«Hvor lenge skal jødene være p
...
«Hvor lenge skal jødene være på sidesporet?» Foto: Istockphoto
Leserbrev
Del

Del 1:2

Israel har en spesiell plass i Guds ord og er sammen med Jerusalem nevnt hundrevis av ganger i Bibelen.

Jesus levde hele sitt liv som jøde. Han holdt Moseloven og .an kommer igjen som løven av Juda stamme. Når .an kommer igjen skal .an opprette «Riket for Israel» og .an skal regjere som konge ut ifra Jerusalem.

La oss også huske at de første kristne var jøder og at det var de jødekristne som brakte evangeliet til hedningene.

«Ja, men det var jødene som drepte Jesus, jødene har forfulgt de kristne og de tror ikke at Jesus er Messias!»

Ja, det er delvis riktig. Og vi skal se litt nærmere på dette, men først la oss se litt på hva kirken har vært med på.

I løpet av noen få hundre år begynte menigheten å ringeakte det jødiske folk. Noen lærte endog at det var jødene alene som var ansvarlige for Kristi død, og var derfor skyldig i den aller verste synd, mordet på Gud. Mange kristne trodde at en måte å vise sin lojalitet mot Jesus på, var å uttrykke sitt hat mot jødene!

At det jødiske tempel var revet og jødene spredt til alle land, ble sett på som et tegn på at Gud var ferdig med Israel. Gud hadde forkastet dem en gang for alle. Gud ville forme et nytt utvalgt folk. Kirken ble det nye Israel! Og dermed var «erstatningsteologien» født.

Opp gjennom historien spredte erstatningsteologien seg i den kristne kirken, og da nazistene kom til makten i Tyskland, brukte de skriftene til kirkefedrene for å rettferdiggjøre sin politikk. Resultatet var holocaust, hvor seks millioner jøder ble utryddet.

«Men hva med det faktum at jødene drepte Jesus?»

Det var jødene som arresterte Jesus og overga ham til romerne, men det var romerne som korsfestet ham. Dermed er også vi som hedninger involvert og ikke bare jødene.

Men det var ingen som tok Jesu liv. Han ga seg selv som et fullkomment offer. Da de kom for å ta ham i Getsemane ble det en liten kamp og Peter hogg til med sverdet og kappet øret av yppersteprestens tjener. Da sa Jesus: (... tror du ikke jeg kunne be min Far, og så ville han nå sende meg mer enn tolv legioner engler? Men hvordan skulle da Skriftene bli oppfylt, at så må skje?» (Matt 26,52–54)

Det er sagt at det var ikke naglene som holdt Jesus til korset, men hans kjærlighet til oss!

«Men jødene tok ikke imot Jesus og de forfulgte de første kristne!»

Ja, det er riktig. Det er deres store tragedie! De forkastet Jesus som sin Messias! Derfor ble de fordrevet fra sitt land og har måttet leve som utlendinger i alle verdens land i nesten 2000 år.

Men på grunn av at jødene forkastet Jesus som Messias, kom evangeliet til hedningene. Paulus sier: «Har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra! Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet» (Rom 11,11).

Og dermed begynte en ny tidsalder: «Hedningenes tider.» Eller «Nådens tidsalder».

Israel ble ikke forkastet, men de ble satt på et sidespor! Imens har evangeliet hatt sin seiersgang blant hedningene over hele verden i snart 2000 år.

«Hvor lenge skal jødene være på sidesporet?»

Jesus selv svarer på det: «De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenens tider er til ende» (Luk 21,24).

Og Paulus legger til: «For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet* – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn» (Rom 11,25).

Svaret på spørsmålet blir altså: Inntil hedningefolkenens tider er til ende og hedningenes fylde er kommet inn.

«Hva kommer så til å skje med Israel?»

Jakob, Jesu bor, svarer på dette under apostelmøtet i Jerusalem: «Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet: Deretter vil jeg vende tilbake og igjen bygge opp Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen bygge opp, og jeg vil gjenreise den» (Apg 15,14–16).

Slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: «Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob» (Rom 11,26).

«Hva skjer med verden når hele Israel blir frelst?»

Da går verden inn i den beste tid den noen gang har hatt, nemlig det tusenårige fredsrike, eller «riket for Israel» som disiplene ventet på!

«For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antakelse bli enn liv av døde?» (Rom 11,15)

Jøder, som enkeltpersoner, har blitt frelst i hele den perioden som kalles hedningenes tider, men som et folk tar Gud seg av dem når denne tidsalder er til ende. Imidlertid er det ikke noe klart skille mellom disse to tidsaldre. Gud har allerede for mange år siden begynt på gjenoppbyggingen av Davids falne hytte, ved at landet Israel er gjenopprettet og jødene igjen strømmer til landet, samtidig som vi ser klare tegn på at hedningenes tider snart er til ende og at Jesu gjenkomst nærmer seg.

israel,gud,juda,evangeliet,jødene,kristne,jesus