Elisabet Giske: «Takknemlighet
...
Elisabet Giske: «Takknemlighet er medisin mot bekymring.» Foto: Istockphoto
Baktanker
«Vær ikke bekymret»
Del
Guds fred overgår all forstand og skal bevare hjertet og tanker.

I skrivende stund sitter jeg på en buss i Buenos Aires med en gjeng av elever som fikk tre dager på studietur før regjeringen kalte oss hjemover. Vi prøver å slikke litt sol før vi kan hoppe på flyene vi til slutt fikk kjøpt oss plasser på, og drar hjem for å sette oss i karantene. Som resten av samfunnet opplever vi at planene og livene våre er litt satt på hodet for tiden. Hverdagen er annerledes og kanskje kjenner vi på uro, frustrasjon og bekymring.

Da Paulus skrev Filipperbrevet, var han i en situasjon ganske ulik vår, men med en fellesnevner: Han var i en situasjon han ikke hadde kontroll over. Paulus hadde blitt satt i fengsel for troen sin, og veien videre var uavklart. Likevel bærer brevet stor preg av at han møtte situasjonen sin med Guds kraft:

«Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet frem for Gud. Be og kall på Ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus (Fil 4,6–7).

To ting vi kan ta med oss fra dette verset er for det første at det er forskjell på overveldende bekymring og kloke forholds-

regler. Vi skal ta situasjonen vi er i på alvor og gjøre alt vi kan for å hindre smitteutbredelse, men panikk og angst hjelper ingen. La oss heller legge våre bekymringer fram for Gud i bønn.

For det andre minner Paulus oss om kraften av takknemlighet. Takknemlighet er medisin mot bekymring, fordi vår takk minner oss om hva Gud har gjort og hvem han er. Som en kollega av meg sa om bønnelivet sitt: «Jeg begynner som regel bare å takke Gud, og når jeg kommer til bønneemnene mine, har de som regel blitt mye mindre.» Hva kan du takke Gud for i dag? Hvilke takkebønner kan være din medisin mot bekymring?

Når vi legger våre bekymringer fram for Gud ved bønn og takk, gir Ordet oss et løfte: Hans fred som overgår all forstand skal bevare hjertet og tanker. Det er et løfte vi kan holde fast på!