GEIR ENGEBRETSEN: «Det er en s
...
GEIR ENGEBRETSEN: «Det er en stor forskjell på å snuble og falle i synd, og å fortsette å leve i synd.» Foto: Istockphoto
Leserbrev
Er du rede til Jesu gjenkomst?
Del
Når hørte du sist gang et budskap i din menighet om at folk må omvende seg?

Det snakkes stadig om at vekkelse er på gang, og at den store vekkelsen kommer.

Det forkynnes at Gud er en raus Gud som gir oss alt godt, og at det er helbredelse i Kristus, og det er jo sant.

Det forkynnes ofte om at den som har tatt imot Jesus er satt fri fra loven, fordi du er død i Kristus. Og folk blir oppfordret til å ikke la djevelen komme med negative tanker og anklager.

Men en person er ikke død fra loven hvis vedkommende ikke omvender seg.

Det er folk på møter som deltar i lovprisning på møter. Deretter går de ut på byen, fester og drikker seg beruset. Guds folk er bundet av penger, materialisme og havesyke. Mange er bundet av porno på internett eller mobiltelefonen.

Jeg vet det er pastorer og eldste som vil skyte inn her og si:

«I vår menighet er det stort sett eldre folk som har vandret med Herren hele livet, noe slikt skjer ikke her.»

Men da må jeg spørre: Hva vet du om dette? Kan du svare for alle her?

Porno er et stort og økende problem for alle aldersgrupper, også eldre, mange forstandere, og troende som er gift, ifølge undersøkelser.

Vi kan for eksempel trekke fram kong Salomos eldre dager, og kong David. Begge to var gudfryktige menn som lot seg falle i avgudsdyrkelse og seksuelle fristelser. Kong David omvendte seg (2 Sam 11 og 12) og ble tilgitt av Herren. Men han måtte likevel betale en høy pris med stor sorg da han mistet sønnen som han fikk ved det seksuelle sidespranget.

Noen vil vel skyte inn her og si: «Er du noe bedre, da?»

Nei, jeg var ikke noe bedre. Jeg var bundet av de samme tingene selv. Men det var en ting jeg gjorde for 20 år siden: Jeg omvendte meg, og ble satt fri i Kristus. Og jeg merker at Jesus og Guds rike bor i meg.

Den gangen fantes det ennå noen som forkynte og formante folk til å vende om fra et liv i synd, og bli en ny skapning i Kristus (2 Kor 5,17).

«Men det er mange uføre og eldre folk her. Vi kommer ingen vei med å true og skremme folk med helvete hvis det er noen som ikke omvender seg. Det er mye bedre med glade lovsangstoner om Jesus.»

True og skremme? Er det ikke forskjell mellom å bruke pekefinger og å formane folk til å vende om?

Det er ikke nødvendig med en svovelpreken for å fram alvoret i synd, frafall, og omvendelse.

«Men ingen kristne er fullkomne. Alle gjør feil og faller i synd.» Det er sant. Men det er en stor forskjell på å snuble og falle i synd, og å fortsette å leve i synd. Kristenlivet handler ikke om å være feilfri og å ta seg sammen, men å være villig til å la Jesus sette deg fri (Rom 7,17flg).

Det finnes forstandere som har sluttet helt eller nesten helt med slik forkynnelse på grunn av uviselige ting som ble sagt og gjort av enkelte predikanter for 30–50 år siden da de forkynte om Jesu gjenkomst, og om å være rede når Jesus henter sine.

Men når slik forkynnelse uteblir helt, da blir folk bedratt. Folk går til slutt fortapt når de tror de er på vei til Himmelen fordi de ikke vender om. Og der var jeg også.

Hvis det er noen som ikke er enig med det som jeg har sagt i dette innlegget, da kan det være nyttig å stille følende spørsmål:

Når hørte du sist gang et budskap i din menighet om at folk må omvende seg?

Når hørte du sist om at Jesu gjenkomst nærmer seg og at du må gjøre deg rede?

paywall
materialisme,kristus,vekkelsen,djevelen,gud,penger,porno,internett