To syn om kvinner
I de fleste lavkirkelige miljøer finnes det et mindretall som er kritiske til kvinner i de øverste kirkelige vervene.
Karl Andreas Jahr, redaksjonsleder i Korsets Seier Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Karl Andreas Jahr, redaksjonsl
...
Karl Andreas Jahr, redaksjonsleder i Korsets Seier Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Signatur
Del

Også Korsets Seier kjenner de såkalt vanskelige bibelversene apostelen Paulus underskrev for snart 2000 år siden: :

«En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille. For Adam ble skapt først og så Eva. Og det var ikke Adam som lot seg lokke, men kvinnen lot seg lokke og brøt budet.» (1 Tim 2:11-14)

Mer kjent er imidlertid dette verset:

«I alle de helliges menigheter skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier. (1 Kor 14:33-34)

Likevel har vi en arv å holde fast ved Thomas Ball Barratt, som grunnla både Pinsebevegelsen og KS, som fremmet kvinner i tjeneste. Disse tankene er heller ikke ubibelske, påpeker pinseteolog John Daniel Andersen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi til Korsets Seier i ukens Midten. Han løfter frem kvinnene i både Det gamle og nye testamentet. Etter hvert kommer han også frem til Paulus sine mange kvinnelige medarbeidere, som Føbe, Priskilla og Junia. Sistnevnte blir i Romerne 16,7 omtalt som en som har «et godt navn blant apostlene».

Dette kan virke som et mysterium. For Andersen handler versene til Paulus om en generell oppfordring til orden og struktur der situasjonsspesifikke formuleringer ikke bør gjøres til absolutte dogmer for enhver menigheten: «Disse tekstene må tas på alvor, men vi mener det er grunnlag for å si at disse er situasjonsavhengige».

Det har også langt på vei vært både Korsets Seiers og Pinsebevegelsens syn hele veien – helt siden forkynner og hele Finnmarks sykepleier Alma Halse var sentral i å gjenreise store deler av Norges nordligste fylke etter andre verdenskrig. Også særlig Pinsemisjonens historie preges av kvinner i sterke tjenester der lederskap var sentralt. Det virker også tydelig for oss at Gud kaller kvinner til tjeneste og lederskap i Bibelen.

For mange er dette så selvfølgelig at KS ikke trenger å ytre noe, men vi gjør det likevel:

Vi tror i høyeste grad at Gud har kalt kvinner til tjeneste og lederskap!

Når det er sagt, anerkjenner også vi at Bibelen ikke er åpenbar på alle felt. Brennende kristne med en sterk lojalitet til Guds ord har konkludert ulikt i enkelte spørsmål i hundrevis av år. Det betyr ikke at vi skal hengi oss til klisjeer som at Bibelen kan tolkes slik en vil, men i noen spørsmål må det være lov å konkludere ulikt.

Det inkluderer kvinner og lederskap.

Kristne flest vet hvordan det er å være i mindretall, en minoritet. Det bør føre til en raushet og en vilje til å diskutere Guds ord med et åpent hjerte.

hlt,høyskolen for ledelse og teologi,pinsebevegelsen,finnmark,alma halse,kvinner,kvinnelige ledere,thomas ball barratt,t b barratt,paulus,john daniel andersen,føbe,priskilla,romerne,junia,korinterne,korinterbrevet,timoteus