Foto: Adobe Stock
Meninger
Guds kirke er brilliant
Del
Vi trenger å bli forelsket igjen i hva kirken er.

Etter et år med restriksjoner i kirka, og ukentlige maraton i gudstjenesteglaning iført pysjen, har vi lett for å glemme storheten av hva vi faktisk er kalt til å få være med på. Jesu levende kirke fortjener all vår entusiasme nå når vi gradvis får åpne igjen landet over. Her er tre grunner til hvorfor!

FAKTA

Kort sagt

1. Kirka forbereder framtiden din

Jeg blir veldig fasinert over hvor mye de fokuserte på profetene i Det gamle testamentet. Profetene kom rett inn i folks samtid for å advare når folket var på avveie, og tenne håp i de håpløse. Sjelden snakket de til det israelsfolket sto i der og da; de talte inn i framtiden deres!

Da farao hadde et mareritt om syv tykke kyr som ble slukt av syv magre (1 Mos 41), ble Josef kalt inn for å tyde. Han delte tydningen Gud ga; at Egypt skulle oppleve syv år med overflod av ressurser og velstand. Etter dette skulle det komme syv år med hungersnød, hvor åkre skulle tørke ut og storfe dø. Farao satte Josef som hovedansvarlig for å forberede landet i de syv gode årene, og da hungersnøden kom, hadde de opparbeidet et lager og rasjoneringssystem som gjorde at ikke bare de i Egypt overlevde, men også de som kom tilreisende for å bytte til seg korn. Det Josef gjorde i de syv første årene handlet ikke om hverdagen der og da, men om krisen landet hadde i vente.

Da jeg i høst opplevde en personlig krise, så var det ikke kvaliteten av et guddommelig møte som bar meg, men kvantiteten av ganger jeg har åpnet Bibelen, lovsunget og tatt til meg visdommen fra de rundt meg i de «syv gode årene». Du trenger kirken og gudstjenester, fordi det forbereder hjertet ditt på framtiden din – lenge før du aner hva som venter der.

2. Kirken forsterker frimodigheten din

Peter er en fantastisk inspirasjonskilde i Bibelen, mest fordi han er totalt kaotisk. Han er alltid med på det neste mirakelet, og vil framfor alt rope ut hvor høyt han elsker ham, men han blir så redd for hva andre syns, at han på et tidspunkt til og med banner på at han ikke kjenner Jesus. Likevel, på pinsedagen står han fram sammen med de andre elleve disiplene for å forkynne evangeliet.

Han forteller levende om hvordan døden ikke var sterk nok til å holde Jesus fast, og siterer Davids ord om hvordan Gud ikke skal forlate hans sjel i dødsriket. Denne dagen blir kjent som kirkas fødselsdag, og over 3.000 mennesker lar seg døpe og blir med i den første menigheten.

Det er to faktorer som forteller hvorfor Peter plutselig turte å være så frimodig foran folkemengden. Den ene var Den Hellige Ånd, som var i ham og ga visdom og riktige ord til å formidle hva han hadde opplevd med Jesus. Den andre faktoren var at han på ethvert tidspunkt kunne snu seg og se de andre elleve disiplene som støttet ham, guttegjengen som hadde opplevd Jesus sammen med ham, og visste at det Peter preket om var sant.

Den Hellige Ånd finner oss overalt – over klesvasken, på fjellet og i bilen. Fellesskapet, derimot, den andre uunnværlige faktoren for Peter, finner du ikke der. Den finner du ved å engasjere deg i din lokale kirke.

3. Kirka forvandler forventningene dine

Hebreerne 13 lover oss at «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid». Likevel har jeg en lei tendens til å ikke forvente gjennombrudd og mirakler i mitt eget liv!

Noe av det beste jeg vet er å høre historiene om hva Gud har gjort i byen min. De eldste i menigheten kan blant annet fortelle om rom i kirken som var fulle av krykker og rullestoler som mennesker som opplevde helbredelse satte igjen på vei ut kirkedørene. For en drøm! Hvis Jesus er den samme; er det da våre forventinger som er for små?

Ikke bare trenger du å høre hva Jesus har gjort for andre, men andre trenger definitivt å høre hva Jesus har gjort for deg. Fortell om da økonomien din mirakuløst ordnet seg. Fortell om diagnosen ingen mennesker kunne gjøre noe med, men som du er fri fra i dag. Fortell om den overraskelsen du fikk i hverdagen, som gjorde at du kjente lengselen etter å lovsynge igjen!

Gud har gjort mirakler før, og han skal gjøre dem igjen – vi kan komme sammen og forberede oss, forvandle forventningene våre og forsterke frimodigheten sammen, så vi er klare når gjennombruddet kommer. For et privilegium!

den hellige ånd,kirken,gudstjenester,framtiden,cornelia lingås,menigheten,restriksjoner,korona