SEND INN INNLEGG
Mer Jesus og mindre politikk i 2021
Kristne må unngå å bli fanget av vår tids polarisering.
Kent Andersen: «Det er bare et tidsspørsmål før det smeller i Europas storbyer.» Foto: Adobe Stock
Kent Andersen: «Det er bare et
...
Kent Andersen: «Det er bare et tidsspørsmål før det smeller i Europas storbyer.» Foto: Adobe Stock
Meninger
Del

2021 startet på en bedrøvelig måte. Bildene fra USA, der demonstranter stormer kongressen er en vekker for oss alle. Verden er uten tvil i forandring, og det i helt feil retning.

Angrepet på kongressen var et angrep mot de verdiene som har skapt den vestlige sivilisasjonen.

Jeg er ingen overbevist optimist når jeg ser på hvor verden er på vei. De antidemokratiske kreftene i USA er dessverre bare ett av mange tegn på at verden går helt feil vei.

Hos den nye stormakten Kina, har overgrep og menneskerettighetsbrudd økt kraftig. Den nye økonomiske makten Kina har fått brukes aktivt for å legge under seg verden. I dag koloniseres Afrika på ny av Kina. Vår nabo Russland er ledet av en diktator som ikke skyr noen middel for å beholde makten. I Tyrkia har demokratiet aldri hatt dårligere vilkår enn nå. I flere land i Øst-Europa er utviklingen også negativ.

FAKTA

Kort sagt

Samtidig som demokratiseringen av verden tar mange steg bakover, så øker våpenkappløpet i verden. Et våpenkappløp motivert av økt styrke til nasjonalistiske bevegelser. Mistilliten mellom India og Kina, og mellom en rekke Asiatiske land burde uroe oss alle. Det er altså en hel del utviklingstendenser i verden som burde få oss til å våkne.

Anstendighet

Det er dette bakteppet som gjør hendelsen i Washington ekstra alvorlig. Det verden behøver i dag er en tydelig stemme for demokrati i Washington. Om det amerikanske demokratiet er i krise, da er demokratiet i hele verden i krise.

Det koker dessverre ikke bare under overflaten i USA, det koker også i Europa. Den som tror at Europa er langt unna lignende vrede på gatene tror feil. Om du skulle besøke de innvandrertette bydelene i Europa, da ville du møte en befolkning som er like fremmedgjort og avskåret fra velferd og fremtid, som de som demonstrerte i fjor under BLM fanen. Drar du til andre deler av Europa finner du nasjonalistiske holdninger og vilje til vold som er veldig identisk med gruppene som angrep kongressen i Washington. Det er bare et tidsspørsmål før det smeller i Europas storbyer.

Vi behøver ikke bare anstendige politikere, vi behøver også en ansvarlig presse. Og her ligger den siste grunnen til uro, for jeg opplever at pressen er en stor del av problemet. Det er pressen som setter agendaen, og det er pressen som viser befolkningen hvem som skal representere de ulike gruppene.

Jeg ønsker meg en kjedeligere presse i 2021, for enhetens skyld.

I jaget etter klikk og inntekt, så er det konflikter og spissformuleringer som gjelder. Anstendige og hyggelige folk er vanskelige å selge. Uten pressens lengsel etter oppslag, ville Trump aldri blitt president. På mange måter er den kraftige polariseringen en frukt av pressens behov av å forenkle og fokusere på konflikter for å øke inntektene. Det er pressen som gjør at de mest ekstreme stemmene får en mikrofon. Dette ansvaret bør pressen ta på større alvor.

Hat og Kristi sinnelag

Hvordan skal vi som kristne forholde oss til dette? Vi som troende må unngå å bli fanget av vår tids polarisering. Vi må unngå å definere andre mennesker som fiender, uansett hvilken side de står på. Vi må unngå å bli fanget av å splittelsens ånd, unngå å bli ledet av frykt og hatets ånd. Vi må vise verden en bedre vei. Jeg ønsker meg en forsonende tone på nettet fra mine kristne brødre og søstre. Vi er ikke kalt til å delta i vår tids splittende og hatfyllte agenda, vi er kalt til forsoning. En Black Lives Matters-agenda som taler hatets språk, er like farlig og ødeleggende, som når den høyrekstreme taler fremmedfrykt og hat. Vi må være bedre enn dette.

I en tid der verdiene som har skapt fred for hele verden er under angrep, så må hver og en av oss ta ansvar. Vi må ransake våre hjerter. Er jeg en bærer av det mest alvorlige viruset i vår tid: splittelsens, rasismens og fryktens virus, eller er jeg en bærer av kristi sinnelag? Kjemper jeg for verdslige politiske agendaer, eller kjemper jeg for det som er evig, for sjelers frelse? Jeg ønsker meg mer Jesus og mindre splittende politisk retorikk fra kristne og andre i 2021.

Så er min lengsel for dette året at angrepet på den amerikanske kongressen blir en øyenåpner som endrer retorikken, endrer holdninger og leder til ett tydeligere fokus på å bygge et trygt demokratisk samfunn sammen. Ikke bare hos den amerikanske presidenten, men hos oss alle.

2021,usa,demokrati,washington,amerikanske,kongressen,president,trump