Halleluja «likkavæl»
I en verden som er mørk og kald tilber vi en Gud som er full av lys og varme.
URETTFERDIG: Verden er ikke rettferdig, men Gud vil oss alltid vel, skriver Arvid Pettersen. Bildet er fra Beirut i 1989 da det pågikk borgerkrig i Libanon. Foto: NTB / Eddy Tamerian
URETTFERDIG: Verden er ikke re
...
URETTFERDIG: Verden er ikke rettferdig, men Gud vil oss alltid vel, skriver Arvid Pettersen. Bildet er fra Beirut i 1989 da det pågikk borgerkrig i Libanon. Foto: NTB / Eddy Tamerian
Meninger
Del

Bibelen sier «takk under alle forhold!» (1 Tes 5,18). Det står ikke «takk Gud for alle forhold», vi kan ikke takke Gud for noe han ikke gjør. «All god gave og all fullkommen gave er ovenfra…» (Jak 1,17). Gud gir bare gode gaver. Mye skjer som ikke er Guds vilje, men i alle situasjoner kan vi takke Gud fordi han er god. Vi kan synge lovsanger på tross av at vi opplever noe vanskelig. Vi kan «si halleluja likkavæl», for han fortjener alltid ære.

Hvordan kan vi snakke og synge sant om livet og om Gud? Enten vi tror på Gud eller ikke, kommer vi i uønskede situasjoner. Hvordan kan Gud være både god og allmektig? Hvorfor griper han ikke inn når jordskjelv dreper tusenvis av barn? Det finnes ingen lettvinte svar på lidelsens gåte, det ondes problem. Noen bibelvers taler om at Gud regjerer, andre skriftsteder peker på den ondes reelle innflytelse. Gud sier: «…«Min plan står fast, alt jeg vil, det gjør jeg» (Jes 46,10). Bibelen kaller han «allmektig» (1 Mos 17,1). Jesus sier: «…Meg er gitt all makt i Himmel og på jord.» (Mat 28:18). Hvis vi bare hadde lest de bibelversene, ville vi trodd at Gud sto bak det onde. – Men Bibelen sier mer: Jesus omtaler djevelen som «denne verdens fyrste» (Joh 12,31). Jesus sier også at Satan har et rike (Mat 12,26). Da djevelen fristet Jesus (Lukas 4,5-8) viste han Jesus alle verdens riker og sa: «Jeg vil gi deg all denne makt… For makten er gitt i min hånd…» Jesus nektet ikke på dette! Skriften omtaler djevelen som «denne tidsalders gud» (2 Kor 4,4). «Fyrsten over luftens makt» kalles han også (Ef 2,2). Paulus omtaler «ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet» som «verdensherskerne i denne tidsalders mørke», og djevelen har makt over naturkreftene (Job 1,6–19).

Gud har delegert et stort ansvar til oss. Han sa til de første menneskene at de skulle råde. (1 Mos 1,26). Vi skulle altså råde, ikke han! Hvis han hadde tatt råderetten tilbake, hadde han vært en tyv. Han hadde også vært upålitelig fordi han hadde brutt sitt eget ord.

Disse bibelversene balanserer opp bildet av hvem som har makt i verden. Hvis man hopper over alle bibelversene som viser den mørke siden, får Gud skylden for det onde. – Dermed blir det trygge farsbildet av Gud ødelagt for mange.

Vi kan ikke lukke øynene for temaer som kan oppleves ubehagelige. Bibelen sier om Satan: «…For hva han har i sinne, er vi ikke uvitende om.» (2 Kor 2,11). Det er ikke Gud som står bak ondskap. Han har ikke ulykkestanker (Jer 29,11). Verden er brutal, full av lidelse og urettferdighet. Vi forstår ikke hvorfor mennesker millioner har omkommet i jordskjelv og tsunamier. De hadde ikke gjort mer galt enn oss som ble spart. Det er ikke rettferdighet som regjerer på denne kloden.

Men midt oppe i alt må vi synge halleluja likevel. Midt i denne verden må vi minne hverandre om at Gud bare er god, og at han bare vil oss vel. Midt i alt må vi erklære at Gud er kjærlighet. I en verden som er kald og mørk tilber vi en Gud som er full av lys og varme.

(Utdrag fra boken Når sant skal synges, Arvid Pettersen, Hermon Forlag 2020)

arvid pettersen,bibelen,halleluja,gud,kjærlighet,synge,når sant skal synges,hermon forlag