Nå undermineres troens grunnvoll innenfra
Uten forestillingen om Gud som vår gartner, er det ingen til å ta seg av «ugresset».
Alv Magnus, tidligere mangeårig leder av ungdom i oppdrag Foto: Jan Langhaug
Alv Magnus, tidligere mangeåri
...
Alv Magnus, tidligere mangeårig leder av ungdom i oppdrag Foto: Jan Langhaug
Baktanker
Del

Det har bugnet av bær i skogen denne høsten. Hvem har for øvrig plantet blåbær, tyttebær og multer? En kreativ og omsorgsfull «gartner»? Sannelig, han er gartner, men mer enn det, han er vår Far. Gud er god, sa Jesus. Det er bare han som er god.

Hva skjer etter hvert som «gartneren» forsvinner fra folks bevissthet? Noe må komme i stedet. Man har oppfunnet evolusjonsdogmet. Det skal forklare alt.

Frihet og råderett

Men når forestillingen om Gud er skrotet som gammelt tankegods, får det vidtrekkende følger. Da er ingenting alltid sant. Da finns ingen overordnet instans som har definisjonsmakten, ingen over enkeltmennesket og heller ikke over staten. Det er egentlig ingen skranker for hva som går an. Ei heller innen lovgivningen.

Gud har gitt mennesket frihet og råderett. Ikke bare mennesket. Også djevelen. Dermed har ikke Gud råderetten alene. Ikke ennå. Han har en motstander. Det har du og jeg også. Han vil oss bare ondt. Men han er flink med ord og dyktig til å kamuflere det han holder på med.

Denne verdens gud vil også ha kirken under sin makt og innflytelse. Kirken er hans eneste reelle motstander. Derfor må kirken uskadeliggjøres. Her følger han to strategier samtidig. Snevre inn menighetens operasjonsfelt gjennom å stramme til lovverket. Den andre strategien er farligere. Den går ut på å underminere troens grunnvoll innenfra. Det gamle mantraet: «Har Gud virkelig sagt»? er like gangbart og virkningsfullt i dag som det var overfor de første mennesker.

Grenser flyttes

Hva mer er; de viskes ut. Er du gutt eller er du jente? Eller ingen av delene? Eller en blanding? Selve det biologiske fundament for vår identitet som mennesker problematiseres. Skal de minste skånes? Nei, små barn i barnehagen skal utsettes for denne typen «kursing». Er ikke det overgrep? Nei, det er den nye idelogien i Norge.

De av oss som vil være med i Jesu følge har én ting å gjøre; holde oss nær til ham. Hvordan? Ved å holde oss etter hans Ord og la oss fylle av hans Ånd. Vi kan fortsatt sette gode spor. Ringvirkningene av våre liv kan nå langt og vidt. Det sørger Gud for.

planter,bevissthet,gartner,frihet,mennesket,råde,fundament,identitet,biologiske