Kristen-Norge stoler ikke på kristen-pressen
Det må vi gjøre noe med.
Korsets Seiers abonnementskampanje fra 1986. Foto: KS arkiv
Korsets Seiers abonnementskamp
...
Korsets Seiers abonnementskampanje fra 1986. Foto: KS arkiv
Kommentar
Del

Mange ledere har sagt til meg at vi hadde klart oss bedre uten aviser som Korsets Seier, Dagen og Vårt Land. Jeg er uenig, men jeg kan forstå noe av det som ligger bak en slik uttalelse.

I kristne organisasjoner og menigheter er det vokst frem en betydelig skepsis til de som oftest dekker deres virksomhet. Snakker du med redaktører eller journalister om dette så vil de fort hevde at lederne ikke forstår pressens rolle og at man må ta innover seg at en kritisk presse er viktig, også i kristen-Norge.

Alle er for en kritisk presse, men det kan være vondt og brutalt når den rammer en selv. Dessverre kan mange med rette hevde at det er begått grove feil fra medias side, og altfor ofte skyldes dette dårlig kommunikasjon.

Men for å få til en god kommunikasjon, trengs tillit. Hadde jeg vært redaktør ville det bekymret meg at tilliten er så lav. Hvis ikke man har en grunnleggende tillit hos dem man vil nå, vil også medias relevans og mulighet for å få abonnenter bli kraftig redusert.

For å få tillit vil det også bety mye for menigheter og organisasjoner at media oppleves som interessert i mer enn det som ikke går bra. Blir helheten dekket, er det lettere å godta at noe får et fortjent kritisk blikk.

Så tror jeg også at vi alle må få ned skuldrene. Mange ledere frykter pressen mer enn alt annet, men det er det ingen grunn til. La oss i stedet anerkjenne at vi har ulike roller og samtidig prøve å forstå hverandre mer. Det starter med å snakke sammen, gjerne over en kopp kaffe og ikke i en hissig telefonsamtale.

tillit,dagen,vårt land,korsets seier,filip rygg,leder,presse,hillsong,menighet