SEND INN INNLEGG
Milde Jesus
Jeg vil oppmuntre deg til å presse deg tett inn til Jesus, enten du er pastor eller ikke, og la Kristi mildhet vokse i ditt liv.
«Det finnes en kraft i mildhet som er undervurdert.» Foto: Istockphoto: Illustrasjon
«Det finnes en kraft i mildhet
...
«Det finnes en kraft i mildhet som er undervurdert.» Foto: Istockphoto: Illustrasjon
Leserbrev
Del

Jeg satt foran peisen en formiddag og forberedte teksten som skulle deles på søndag formiddag. Teksten er kanskje en av de mest kjente fra Samuels bok – hvor Samuel blir kalt av Gud. Det er en fasinerende fortelling hvor unge Samuel har vært i tempelet en stund. Han beskrives som en ung gutt, men akkurat hvor ung han er vet vi ikke.

Det kan tyde på at han ikke er en liten gutt lenger fordi forfatteren for fram et par ganger i kapittel 2 at Samuel har vokst og blitt stor.

I fortellingen om når Samuel blir kalt har presten Eli tatt kvelden, og midt på natten hører Samuel en stemme som roper navnet hans. Samuel løper inn til Eli og lurer på hva presten vil. Dette skjer et par ganger i fortellingen før Eli forstår at det er Herren som ønsker å si noe til Samuel. Han sier til Samuel at neste gang han hører røsten skal han si: «Tal, din tjener hører».

Det var ikke før Gud hadde kalt på Samuel tre ganger at han var klar for å høre på hans ord. Det var Guds godhet at han var så tålmodig og mild mot Samuel, og det er Guds godhet at han er tålmodig med oss.

På samme måte som Samuel trengte tid for å forstå at det var Gud som talte, forstår Jesus at noen ganger trenger vi tid for å forstå hva han ønsker å si til oss. Han er mild og tålmodig med oss – til vi skjønner hva han vil si.

Som student var det noen fag jeg skjønte med en gang, men det var særlig ett fag jeg visste at læreren måtte forklare meg flere ganger for at det skulle sitte hos unge Wootton.

Jeg er så takknemlig for at Jesus er både tålmodig og mild. Han sa en gang til sine disipler: «Jeg har mange ting jeg vil si til dere, men dere klarer det ikke nå.» Jesu milde hyrdehjerte blir så klart gjennom disse ord.

Som pastor er det mange kvaliteter en kan løfte fram som viktig både som hyrde og som leder. Noen eksempler på det kan være visjonær, tydelig, dynamisk, eller målrettet. Sjeldent nevnes ordet mildhet.

Mildhet handler om hvordan vi kommuniserer med mennesker rundt oss, det skaper en atmosfære hvor det er lett å snakke om det vi tenker på, men også å lytte til det verdifulle som deles.

Jeg er sikker på at alle egenskaper jeg nevnte først kan være kvaliteter som gjør oss til bedre ledere, men jeg legger også merke til at det er en strøm av oppmuntringer fra Det nye testamentet om andre egenskaper som skal kjennetegne oss som kristne og også oss som ledere og hyrde. Jeg vil spesielt trekke fram denne undervurderte og lite omtalte frukten – mildhet.

Paulus snakker til Titus og sier at vi skal være fredelige og milde mot alle. Når Paulus kommer til menigheten i Korint stiller han dem et retorisk spørsmål. Han spør om de ønsker at han skal komme med ris eller med en kjærlig og mild ånd. Til og med når han skal formane menigheten litt seinere i brevet gjør han dette med Kristi saktmodighet og mildhet, ifølge Korinterbrevet.

Mildhet er kanskje en av Åndens frukter som mangler litt trøkk, men jeg vet at det finnes en kraft i mildhet som er undervurdert og som jeg tror er et tydelig tegn på Åndens dyptpløyende liv.

Mildhet kan kun produseres av Den Hellige Ånd og det er kun Åndens vei som vil hjelpe oss i å vokse i Kristi mildhet. Ordet og bønnen vil alltid være veien til åndens liv og Jakob skriver at vi skal ta imot Guds ord med mildhet, det vil si at vi holder våre hjerter myke og gir Guds ord rom og rett i våre liv.

Jesus sier at vi skal ta hans åk på oss og lære av ham, for han er mild og ydmyk av hjertet. Det er mange anledninger i familielivet og menighetslivet til å bli sint eller frustrert, men både familielivet og menighetslivet er arenaer for helliggjørelse.

Dette er steder hvor mildhetens frukt daglig får anledninger til å vokse og prege våre ord og relasjoner med mennesker. Kanskje de personer som frustrerer deg mest er gaver som Gud bruker for at mildheten skal få vokse fram i ditt liv.

Jeg vil oppmuntre deg til å presse deg tett inn til Jesus, enten du er pastor eller ikke, og la Kristi mildhet vokse i ditt liv.

Det er mange relasjoner, ekteskap og menigheter som har lidd på grunn av manglende mildhet. Kanskje mildhet er Åndens medisin i ekteskap, menighet og i våre hverdagsrelasjoner?

samuels bok,mark wootton,gud,korinterbrevet,paulus,den hellige ånd,jesus,mildhet,kristne