SEND INN INNLEGG
«Vi vet at bibellesning er vik
...
«Vi vet at bibellesning er viktig, og at bibelkunnskap legger et trygt fundament for livet.» Foto: Istockphoto
Meninger
Kristent kosthold
Del
Guds ord er den viktigste næringen.

Takk for maten!

Det hender jeg får en slik tilbakemelding fra takknemlige tilhørere etter en preken, eller en time med bibelundervisning. Jeg tar imot tilbakemeldingen med ydmykhet og takknemlighet.

Jeg ser det også som en indikasjon på at personen som takker har fått med seg noe, har opplevd noe, gjennom det som har blitt formidlet. Guds ord er levende og virkekraftig.

I Nehemias bok leser vi om arbeidet med å gjenreise muren rundt Jerusalem. Da arbeidet var ferdig, spurte folket Esra, den skriftlærde, om å hente fram boken som Herren hadde gitt Israel.

Det fortelles videre at Esra leste, tolket og forklarte, for at folket skulle forstå. Resultatet ble en stor gledesfest, en glede over at de hadde forstått det som ble sagt.

Hvordan er det med oss i dag? Leser vi, og forstår vi det vi leser? Det var med glede jeg leste i Korsets Seier for et par uker siden, at hele 58 prosent av DFEF-tilhørige og 56 prosent i Pinsebevegelsen er daglige bibellesere.

FAKTA

Kort sagt

Dette ifølge en undersøkelse gjort av avisen Dagen i samarbeid med Nordic Navigation. Vi vet at bibellesning er viktig, og at bibelkunnskap legger et trygt fundament for livet.

Jesus sier: «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Jeg syns bildet er fortreffelig. Mat trenger vi alle hver dag, og de daglige måltidene er nødvendige, om ikke alltid festmåltider.

Vi spiser ikke bare når det er fest, selv om det sosiale bordfellesskapet er både hyggelig og viktig. Vi spiser daglig for å holde oss oppegående og ha kraft til å stå i dagens gjøremål. Vi spiser ikke for å tilfredsstille andres forventninger eller krav til oss. Vi spiser fordi vi er sultne og trenger mat.

Bibellesning er ikke alltid en fest, og alt smaker ikke alltid like godt. Kanskje ikke alt er like delikat tilberedt bestandig heller, men livsnødvendig er det.

Etter å ha hatt gleden av å være forkynner og bibellærer i ganske mange år, har jeg mer og mer sett hvor viktig det er at den åndelige maten som serveres er både godt og grundig tilberedt, og at den blir servert på en måte som gjør at de som skal spise opplever at det som serveres både er velsmakende og nyttig.

Og nå er det jo en gang slik, at verken favorittmaten eller behovet er det samme hos et barn, en ungdom, eller en som har levd et langt liv. Derfor er det viktig at vi som tilbereder og serverer er oss bevisst hvilken målgruppe som skal bespises.

Når det gjelder servering og formidling av Guds ord, tror jeg ikke lengden på måltidet er det viktigste. Det viktigste er innholdet, at det som serveres har næringsverdi, at det ikke er tomme og unyttige kalorier, men sunt og godt.

Profeten Jeremia sier: «Jeg fant dine ord og spiste dem, dine ord ble til fryd for meg og til glede for mitt hjerte.»

Guds ord, tilberedt og servert på en god måte, gjør noe med den som spiser, det blir til noe, det skaper noe, det gir næring til å leve, til å vokse, til å utvikles.

Guds ord er også et fast fundament i en verden hvor mye er i endring. Vi lever i en tid der vi trenger å ha noe fast, trygt og sikkert som fundament i livet. Peter sier: «Derfor står profetordet så mye fastere for oss». Han sa det slik, blant annet for å dokumentere at deres forkynnelse ikke var eventyr, den var grunnlagt på noe mer.

Peter, og flere av hans venner, hadde vært øyenvitner til det som skjedde med og rundt Jesus, men her slår han fast, det er noe som til og med står fastere og er sikrere enn øyenvitnebeskrivelser, Guds Ord.

Vi spiser oss til sunne og sterke kristne ved å regelmessig ta til oss av Guds ord. God appetitt!

mat,kosthold,jerusalem,debatt,kjell ohldieck,meninger,guds ord