Den siste profet
Del
Er det fortsatt profeter i den norske kristenheten, eller er de blitt faset stille ut?
login bli abonnent
profeter,kristenheten,erling thu,pinsebevegelsen,evangelist,sarons dal,pinseevangelist,forkynner