Det skal være trygt å varsle
I gjennomsnitt tar det 17 år før noen tør å snakke om overgrep.
Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock
Kommentar
Del

Det tar i gjennomsnitt 17 år før noen tør å snakke om et overgrep.

På nyåret etterlyste avisen Vårt Land en kristen metoo-bevegelse. Det kom i kjølvannet av triste histo-

rier fra ledere i ulike kristne sammenhenger som hadde trådt over grenser.

De skriver:

«Det er fire år siden metoo-bølgen slo innover vår del av verden, men den siste tidens hendelser kan antyde at kristenverdenen slapp for billig unna den gang. Derfor er det så riktig og viktig at organisasjonene til disse kristenlederne (...) tar anklagene på alvor og gjør grundige granskninger åpne for offentligheten.»

Trygge kirker

Pinsebevegelsen fikk sitt første Etiske råd med nasjonalt vedtatte retningslinjer i 1999. Her har det vært kompetente medarbeidere gjennom årene som har håndtert svært vanskelige saker på vegne av menighetene. Siden hver pinsemenighet er et eget trossamfunn, er det menigheten selv som må ta den endelig avgjørelsen og oppfølgingen i slike saker.

I 2018 ble kurset «Trygge kirker» lansert i regi av Pinse Ung, med støtte fra Pinsebevegelsen. Her lærer ledere og medarbeidere i menigheter hvordan man skal avdekke, følge opp og håndtere saker der personer er utsatte for vold og/eller overgrep. I undervisningen i dette kurset kommer det fram at det dessverre kan være de mest hyggelige, profilerte og flinke personer og ledere som kan gå over grenser.

Håndteres trygt

Det tar i gjennomsnitt 17 år før noen tør å snakke om overgrep, blant annet på grunn av skam og frykten for ikke å bli trodd. Flere kan ha blitt forsøkt presset eller truet til å holde tett, selv i kristne sammenhenger. De som har opplevd overgrep, eller grenseoverskridende adferd, kan være én av få som har opplevd denne mørke siden av personen som går over grenser.

Vårt Land peker på hvorfor det tar så lang tid før disse sakene avsløres:

«Hvor lenge har disse personene gått og båret på disse historiene og ikke turt å fortelle, nettopp på grunn av overgriperens posisjon? Hvor mange har visst om hva som har skjedd i kulissene?»

Grenseoverskridende adferd må stoppes, erkjennes og håndteres før det er noen vei tilbake. Vi må derfor stadig arbeide for å håndtere slike saker bedre – og også kunne avdekke falske anklager. Vårt mål er at alle etiske saker skal håndtereres på en trygg og kompetent måte, for alle parter. I Pinsebevegelsen skal det være trygt å varsle.

ingunn e. ulfsten,me too,overgrep,trygg,bak kulissene,ofre,fryktens makt,pinsebevegelsen,kirke