Livet skal nytes, men veien er smal
Jeg har brukt det meste av livet i en eller annen grøft.
Foto: Adobe Stock
Foto: Adobe Stock
Leserbrev
Del

Jeg har passert 40 år og har vokst opp i et kristent hjem, så jeg har vært en kristen fra barnsben av. Jeg har prøvd å gå på livets vei, men må nok inrømme at jeg har brukt det meste av livet i en eller annen grøft, ofte kastet stein på de som ligger i den andre grøften, i stedet for å gå på livets vei.

Løven eller lammet

Bibelen snakker om at Jesus både er Løven av Juda og Lammet. Se Johannes Åpenbaring 5,5–6: «Men en av de eldste sa til meg: ’Gråt ikke! For løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de sju seglene.’ Og jeg så et lam som sto midt på tronen, mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste, og det så ut som lammet var slaktet.» Man kan vel si at det mildt sagt er stor forskjell på en løve og et lam, men Jesus er altså begge.

Rick Joyner sa en gang, at Jesus åpenbarer seg selv som lammet til de åndelige barna, som løven til de åndelige «tenåringene» og som både lammet og løven til den modne. Når vi har en åpenbaring av Jesus som lammet, så kan det være veldig utfordrende å se at han også er løven. Og det samme om vi ser ham som løven, så kan det være vanskelig å se ham som lammet.

Jeg må passe meg, for i perioder i livet har jeg hatt et veldig fokus på Jesus som lammet. Da ser jeg Jesu nåde, hans kjærlighet til meg, hans store godhet, hans villighet til å tilgi min synd og så videre. Dette er sannhet, men det er ikke hele sannheten.

I andre perioder i livet har jeg sett Jesus som løven, der han hater synd, der historier som Ananias og Safira i Apostlenes gjerninger 5 blir veldig klar, og der de harde utsagnene til Jesus blir tydelig, som f.eks Matteus 7,21–23. Dette er også sannhet. Det jeg må passe meg for, er å dømme de som ikke har sett det samme som meg. Jeg må passe meg for å ikke dømme de som ser løven når jeg har fokus på lammet, og motsatt.

Salomo eller Johannes

Både kong Salomo og Johannes døperen hadde en åpenbaring av Gud, og levde ut det kallet som Gud hadde gitt dem. Men la oss tenke oss at vi var kong Salomo. Hvordan ville vi tolke Gud? Jo, lever jeg nære Gud så vil jeg ha framgang på alle livets områder; økonomisk, etterkommere, politisk makt, autorietet, renomé og berømmelse. Gud ønsker at jeg skal nyte livet, med alt det det har å tilby. Da ville det for meg (som Salomo) være utfordrende å se Guds kall over Johannes døperen. For for Johannes døperen ville det å leve et gudfryktig liv bety at jeg sier nei til all økonomisk suksess, spiser kun gresshopper og vill honning, har dårlige klær, ingen sted å bo og så videre. Det ville også være utfordrende for Johannes døperen å se Guds kall over Salomo.

Vårt bilde av Gud har mye med vår personlige åpenbaring av Gud, hva vårt kall som etterfølgere er og omstendigheter. Det betyr ikke nødvendigvis at mitt bilde av Gud er feil, men det er mangelfult. Gud er større enn det jeg noen gang kan forstå, og da er det veldig viktig å være forsiktig med å dømme de som ser Gud på en annen måte. (selvsagt, her må jeg si at Gud går ikke ut over sitt ord – Bibelen.)

Jeg tror Gamaliels råd til de andre skriftlærde her er viktig i Apg 5,33–39: «...For dersom dette er menneskers vilje og verk, blir det ingenting av det. Men er det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem. Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud.»

La oss alle være ydmyke nok til å innse at vi ikke har sett hele fylden av hvem Gud er, samtidig holde fast på den åpenbaringen vi har. La oss ikke – som jeg ofte har gjort – ligge i den ene grøften av livets vei og kaste stein på de som ligger i den andre grøften.

Gud velsigne deg.

løve,lam,juda,johannes,ananias,apostlenes lære,matteus,salomo